Talk:Meeskond:EluOnLill

From ICO wiki

Retsensioon meeskonna EluOnLill analüüsile

Meeskonna EluOnLill analüüsi ülesehitus on hea, samuti on meeskonna wikilehekülge täiendatud blogiga, mis annab hea ülevaate kogu protsessist. On välja toodud rakenduse must-have, nice-to-have ja lisana ka dream-to-have funktsioonide kirjeldused.

Rakenduse idee on huvitav, kuid analüüsis on mõnda osa liiga üldiselt kirjeldatud(random evendid, elutsüklid jne). Samuti sõnastus mõnes kohas naljakas(ekraani all on vist silmas peetud vaadet).

Elutsüklite puhul on kirjeldatud kolme eluetappi ja karakteri arenemist erinevates eluetappides. Inimene areneb kuni teatud vanuseni, edaspidi tekib juba taandareng. Seetõttu soovitan meeskonnal keskenduda rohkem elualgetappidele, kus areng on kiirem ega toimu taandarengut. Näiteks lapsepõlv jagada nii: vastsündinu, imikuiga, mudilane, koolieelik, koolilaps, puberteediealine. Lapsepõlves kogetu põhjal võiks täiskasvanueas(tudeng, tööinimene, pereinimene, vanur) karakter saada teatud eelised edaspidiseks arenguks.

Ei ole arvestatud võimalusega, et on inimesi, kellel elueesmärk puudub(eluheidikud). Samuti jäi arusaamatuks punktide kogumise osa: "kui tegelane väga hea spordis" – kuidas mõõdetakse kes on hea, kes mitte, kas on ülesanded, mida peab ära täitma punktide saamiseks?

Analüüsis on kirjas, et rakendusega saab planeerida enda elu, ennustada tulevikku, saada teada mida erinevad ostsused eluga teha võivad, avastada ennast. Tegelikku elu ei saa rakendusega päris nii võrrelda, sest elus esinevate keskkonna ja geenide(kui genereeritakse alguses suvaliselt, kuidas saab kasutaja tegelast endaga võrrelda) mõju inimesele on raskesti imiteeritavad(nt. emotsionaalsus).

Projekt tundub liiga laialivalguv ja ei kujutaks ette kuidas reaalselt peaks see WPF rakendusena välja nägema - seda on küll kirjeldatud, kuid põgusalt. Soovitan meeskonnal veelkord rakenduse eesmärk, ülesehitus ja tööjaotus läbi mõelda.

Analüüsi miinimum sõnade arvu nõue ei ole täidetud.


Retsenseeris meeskond Meeskond_Projekt


Retsensioon meeskonna EluOnLill analüüsile

Positiivsed küljed:

Meeskond on seadnud endale eesmärgiks luua mäng, mis simuleeriks elu. Analüüsist selgub, et projektiga seotud elementaarsed küsimused ja tööplaan on loogiliselt vastatud. Näiteks on konkreetselt välja toodud nimekiri funktsionaalsusest, mis peaks rakenduses kindlasti olemas olema ja millised võiks ideaalis olla. Samuti on analüüsitud mõningaid murekohti, mis võiksid raskusi valmistada nagu näiteks piisavate visuaalide puudumisest tingitud kiire tüdimus mängust või mängu korduma hakkamine tingituna ebapiisaval hulgal erinevatest muutujatest. Antud rakenduse teeb kindlasti paeluvamaks meeskonna plaan luua palju erinevaid võimalusi valikuvariantide näol mängu läbimiseks, juhuslike sündmuste genereerimine ja nende seos pärismaailmaga. Üldiselt on rakenduse idee küllaltki arusaadavalt ja mitmekülgselt edasi antud.

Konstruktiivne kriitika:

Kohati esineb analüüsis kohti, mis jäävad mõnevõrra pealiskaudseks ja võiksid konkreetsemalt olla läbi mõeldud ja lahti seletatud. Detailsemalt oleks võinud tuua välja ehk erinevad kasutatavad tehnoloogiad ja konkreetsemad tööetapid ning tööjaotuse, et vältida tiimiliikmete vahelist segadust ja kindlustada töö sujuvus. Tulenevalt iga eraldiseiva mänguseansi juhuslikkusest ja erinevatest valikuvariantidest jääb hetkel õhku veel küsimus, kuidas saavutada tasakaal ehk luua erinevate seansside vahel võimalikult võrdväärne võimalus jõuda mängu peamise eesmärgini - saavutada võimalikult kõrge skoor? Ehk, et kas lähtuda loogikast, kus kõik ei olegi võrdsed või lähtuda üldisest mänguloogikast, et erinevatel “klassidel” on erinevad nõrkused ja tugevused aga neid oskuslikult ära kasutades on nende kõigiga võimalik jõuda võrdväärse tulemuseni. Lisaks jäi analüüsist segaseks, millal mäng läbi saab ja kas on näiteks plaanis kasutada ka helisid.

Soovitused:

Kuna tegu on simulaatoriga, siis võiks see hea teostuse korral omada ka näiteks hariduslikku potentsiaali. Täpsustada tööetappe, tehnoloogiaid ja tööjaotust koos kindla ajaraamiga. Mõelda läbi erinevate mänguseansside tasakaal.

Retsenseeris meeskond VirtualBar


Lõpptoote retsensioon meeskonnale EluOnLill

Meeskond EluOnLill on seadnud lõppeesmärgiks luua mäng mis simuleerib elu. Esimeseks murekohaks on nende postitatud lähtekoodi zip fail. Nimelt kui tõmmata antud zip fail alla ja panna projekt käima Visual Studios, siis ei tööta lõpptoode korralikult ja viskab erinevaid veateateid ja programm lõpetab töötamise, kui mängus mingi käik teha. Seega ei saanud ma lõpptoodet isiklikult katsetada, kuid nägin, et kaitsmisel neil programm töötas'

Mängu idee on omapärane ja kindlasti oli see antud aine raamidesse hea väljakutse. Kindlasti vajaks mäng aga rohkem funktsionaalsust, et seda oleks huvitav mängida. Samas on näha, et esialgu oli meeskonnal rohkem funktsionaalsusi plaanis lisada, aga projekti käigus selgus, et ei jõuta kõiki teha ja funktsionaalsus ei ole piisavalt spetsiifiliselt välja toodud. Seejärel on aga funktionaalsuste nimistu uuesti loodud, mis on väga positiivne. Tore on, kui probleemide ilmnemisel vaadatakse eesmärgid uuesti läbi ja muudetakse neid vastavalt vajadustele.

Positiivne on näha, et on kasutatud MVVM arendusmustrit ja sellega on hoitud WPF'i ja äriloogika kood lahus. Lähtekood on ära jaotatud vaatemudelite, domeenide ja teenuste kaustade vahel. Üldjoontes on projekti ülesehitus pigem loogiline ja arusaadav. Tore on näha ka, et kasutatud on LINQ'd, mitte SQL'i.

Üldjoontes võib meeskonna EluOnLill projektiga rahule jääda ja soovime neile edu edaspidisteks projektideks. NB! Kindlasti tasuks üle vaadata, miks mäng ei tööta korralikult, kui tõmmata lõpptoote .zip kaust.

Retsenseeris: Meeskond Raavo