Talk:Meeskond:Error404

From ICO wiki

Retsensioon analüüsile

Idee on meie arvates väga hea. Kui asi realiseeruks päriselt, leiduks sellele suure tõenäosusega kasutajaid. Rakendus on analüüsi sissejuhatuses ja alapeatükis "Rakenduse eesmärk" hästi ära kirjeldatud ning küsitavaid kohti nendes osades meie jaoks ei olnud.

Funktsionaalsuste nimekirjades tundus, et üldiselt on kõik vajalik kirjeldatud. Osade punktide kohta aga tekkis küsimusi, kuna sõnastusest oli raske aru saada. Tundus, et osa funktsionaalsusi oli korduvalt välja toodud. Näiteks:

  • "Teistelt kasutajatelt loa küsimine nende andmebaasi kuvamiseks – see oleks justkui nagu näiteks FaceBook’is sõprade lisamine vms." ja "Antud ligipääsulubade haldamine (kustutamine vajadusel)". Meile tundus, et tegu oli ühe ja sama funktsionaalsusega. Kas teise lause all on äkki mõeldud midagi muud?
  • "Andmebaasist objekti otsimine erinevate filtrite abil – luua filtrid, mis oleksid piisavalt paindlikud, et otsingufunktsioon ei tunduks iganenud (st märksõnad ei pea olema 100% täpsusega)" ja "Võimalus sirvida andmebaasi erinevate filtritega", millest üks oli must-have nimekirjas ja teine nice-to-have nimekirjas. Kumb see siis on?

Probleemide analüüs on hästi tehtud. Ka meile tundus esmapilgul, et otsingumootor on kõige raskem osa sellest rakendusest. Omalt poolt lisaksime järgneva probleemi: kuna tegu on ASP .Net tehnoloogiaga, mida käsitletakse eraldi valikaines, on teil vaja teha rohkem lisatööd, et selle tehnoloogiaga tutvuda (juhul, kui teil seda kogemust ei ole).

Kokkuvõttes arvame, et hoolimata väljatoodud puudustest, on tegu hea analüüsiga ning antud rakenduse skoop on sobiv selle aine projektiks.

Retsenseeris meeskond NimetuRühmitus

Retsensioon

Originaalsus: Idee on küll sarnane, kuid videolaenutus teenus (sarnaneb Elioni teenusele), mis võimaldab laenutada kodus olevaid DVD-sid, muusikat või filme tundub huvitav. On loodud küll erinevaid teenuseid, mis teevad analoogseid asju, kuid sellist ühist süsteemi ei ole veel loodud.

Teostatavus: Idee on teostatav, kuid küsimus on kui palju aega ning resurssi kulub selleks, et täilikult valmistada nimekirjas olev funktsionaalsus.

Idee nõrgad küljed: Miks peaks see rakendus läbi lööma sarnaste eelkäijatega võrreldes või individuaalsete rakendustega võrreldes. Kuidas hakkab kasutaja ise andmebaase looma ning kuidas hakkab kasutaja teiste kasutajate andmebaase lugema? Kas on mõtet lasta lisada laenutajal sisestada objekte, mida ta tegelikult ei ole nõus laenutama?

Lisaks: Kardan, et kui enam vaev kasutatakse funktsionaalsuse arendusele, ei pruugi piisavat panust olla visuaalsele poolele ning kasutajasõbralikkusele.

Retsenseeris LustjaLillepidu