Talk:Meeskond:Lillelapsed

From ICO wiki

Lõpptoote retsensioon

Retsenseerija meeskond Meeskond:Pizzafy


Programmi käivitamine sujus vastavalt juhendile.

Esiteks, et programmi kasutada oli vajalik registreeruda. Registreerumisel testisime, et kas on võimalik luua kasutaja sisestades igasse välja „a“ täht ning see toimis. Hiljem sisse logides andis aga märku, et e-mail on puudulik ja kirju sellele aadressile ei saa saata.

Proovisime lisada kategooriaid. Kategooriate lisamisel ilmnes, et on võimalik lisada nii korduvaid kategooriaid kui ka tühju kategooriaid.

Proovisime lisada objekte. Objektide lisamisel oli samuti lubatud lisada nii korduvaid kui ka tühju välju, kuid korduvad väljad on objektide puhul arvatavasti lubatud.

Proovisime lisada laenutajat. Samuti selgus, et tühja nime ja korduva nime lisamine on lubatud. Laenutajat ei saanud kustutada pärast seda, kui laenutaja oli ühe korra midagi laenutanud. Laenutajat saab kustutada, kui laenutusajalugu tühjendada.

Kategooriate, objektide ja laenajate all proovisime kasutada ka Update funktsiooni, mille eesmärgiks on muuta juba sisestatud andmeid. Üldiselt see toimis, kuid laenutaja e-maili korral muudatust ei tehtud.

Proovisime laenutust lisada. Koheselt ilmnes, et kui objekti ei lisa, siis Visual Studio viskab veateate. Laenutuse lisamine üldiselt toimis, sai laenutada objekti ning laenutatav objekt kadus ka laenutatavate objektide hulgast. Kuid laenutus tähtaegadel puudus kontroll, laenutamis algtähtaeg võis olla peale tagastustähtaega.

Proovisime saada e-maili teel teavitust laenutustähtaja ületanud objektide kohta, kuid meie seda toimima ei saanud.

Uurisime statistikat, kui olime programmi mõnda aega kasutanud. Üldiselt tundus statistika korrektne olevat, kuid ei saanud aru, miks aktiivseid laenutusi on -3, kui sellel hetkel ei olnud midagi laenutatud.

Üldiselt on leitud vead pisivead, kuid kuna juba otsustasime retsenseerida antud lõpptoodet, siis üritasime leida ka võimalikult palju vigu.

„Must have“ tundus olevat enamuses täidetud, kuid filtreerimist ei olnud ning „Nice to have“-i kohapealt midagi ei leidnud.

Koodi kohapealt oli kõik väga ilus. Kasutatud on MVVM arendusmustrit ning kood on korralikult kommenteeritud.

Viibisime oma meeskonnaga ka toote esitlusel ning üldiselt on meeskond „Lillelapsed“ hakkama saanud väga hea tööga.

Kiitus meie meeskonna poolt!

Lõpptoote retsensioon

Retsenseerija meeskond Meeskond:NimetuRühmitus

Esmalt vaataks üle, kas programm täidab õppejõu poolt kirja pandud nõudeid:

 • Andmebaasis peab olema vähemalt 6 andmebaasi tabelit - andmebaasis on täpselt 6 tabelit, seega nõue on täidetud
 • Peab võimaldama tegevuste kohta registri pidamist (logi) - nõue on täidetud
 • Kasutama kasutajaliidesena ühte järgmistest: Windows Presentation Foundation, Windows Phone 8, Windows 8 Store App või ASP.Net - rakendus kasutab WPF tehnoloogiat, nõue on täidetud
 • Kood on kommenteeritud ning rakendus on varustatud dokumentatsiooniga - nõue on täidetud
 • Maksimumpunktide jaoks kasutatakse vastavalt valitud tehnoloogiale soovitatud arendusmustreid - nõue on täidetud
 • Kood on kirjutatud C# programmeerimiskeeles - nõue on täidetud
 • Rakendus on jaotatud kihtidesse - nõue on täidetud

Eelnevast järeldub, et rakendus täidab kõiki nõudeid.

Nüüd programmi kasutamise juurde. Kasutusjuhend on hästi kirjutatud ning programmi saab kenasti kasutada ilma, et tekiks küsimust, kuidas see funktsioon töötab. Rakenduses testisime ära kõik funktsioonid, mida ta pakkus ning leidus nii plusse kui miinuseid. Üldiselt töötas rakendus nii nagu peab, aga mõned puudused siiski olid:

 • Laenajat lisades on võimalik lisada täpselt samade andmetega kasutajat. Mingit veateadet ei ilmu.
 • Sama probleem ilmneb ka kategooria ja objekti lisamisel.
 • Meeldetuletus ei töötanud.
 • Statistika näitab, et kategooria koguarv on 0, kuigi on salvestatud 10 erinevat kategooriat.
 • Ei tuvastanud filtreerimisvõimalusi.

Lisaks veel mõned häirivad juhtumid programmis:

 • Pärast uue laenaja, kategooria või objekti lisamist jäävad väljad ikka täidetuks. See on veidi häiriv, jääb mulje, et andmed jäid lisamata.
 • Tagastamine on natuke halvasti korraldatud: valides tagastatava objekti, võiks programm automaatselt täita lahtrid laenamisandmetega. Need jäävad aga tühjaks ja veidi naljakas on puuduvate andmetega kirjele tagastamikuupäeva panna.
 • Objekti lisamiseks võiks olla ka eraldi nupuke, nagu on laenaja ja kategooria lisamiseks. Lisab programmile rohkem loogilisust.
 • Naljakad teated programmmis, millest hästi aru ei saa. Näiteks: kustutan objekti ära ja siis ilmub MessageBox, kuhu on kirjutatud "5". Tekib küsimus, et mis 5? Arvatavasti on tegemist viienda objektiga, mis ära kustutati, aga siis võiks hoopis tulla MessageBox "Objekt ... kustutati" või midagi taolist. Selline numbrite ekraanile viskamine tekitab segadust. Selliseid numbritega MessageBoxe tuli veel paaril korral, aga ei hakka neid kõiki välja tooma.
 • Tabelitesse ei mahu info ära. Liiga pikk nimi või kirje ning isegi kuupäev ei mahu korralikult tabelisse.

Lõppkokkuvõtteks on rühmaliikmed oma tööga kenasti hakkama saanud ning väärivad igal juhul kiitust, sest lõpptoode valmis tähtajaks.