Talk:Meeskond:Luksus

From ICO wiki

Analüüsi retsensioon

Idee on hea. Midagi sellist, mida tahaks isegi proovida, kui valmis saab. Analüüs annab hea ülevaate ideest, edasistest plaanidest ning meeskonna tööjaotusest. Kõik nõutud analüüsi osad, olid kaetud.

Hea oli näha, et oli kirja pandud esialgne tööjaotus. Muuhulgas on huvitav jälgida, kas see jääb töö käigus samaks või tekivad muutused. Tõenäoliselt aitaks analüüsi täiustada veel andmemudel ning täpsem must have’ide ja nice to have’ide kirjeldus. Muidugi, on see meeskonna enda otsustada, kui täpset infot ja kuidas välja antakse, aga usume, et täpsem loetelu must have’ide ja nice to have’ide funktsionaalsustest aitab paremini eesmärgini jõuda.

Tore oli näha eraldi “Graafik ja tähtajad” lõiku, kuigi esialgu jäi lugejale selgusetuks, mis tähtajaga on tegemist. Samas, usume, et tõenäoliselt see lõik veel täiustub ning idee on hea ja aitab veel paremini tegevustel järge pidada ja eesmärgid saavutada. Veel oli hea näha, et on loodud eraldi lõik - “Programmi loomise kulg”, mis ühelt poolt annab ülevaatlikku infot teistele ja samas, omab distsiplineerivat ja mõtestavat mõju meeskonnale endale. Natuke jäi silma kriipima analüüsi sõnakasutus ja lauseehitus, mis oli kohati vigane. Oleks olnud hea, kui lisaks oleks veel täpsustatud, kas ja kuidas erineb äri- ja tavakasutaja programmi jaoks. Sellel teemal ka lause “Kasutajal võib ka tekkida vajadus andmeid salastada, peab olema võimalus kasutaja registreerida ning ka sisse logida vastava kasutajaga. Vajadus võib tekkida kui tegemist on firmaga ning oleks vaja salastada sisestatud andmeid.” Siinkohal, soovisime märkida, et tõenäoliselt ei soovi keegi kasutajatest, et tema kulutused ei oleks salastatud. Olenemata asjaolust, kas tegu on tava- või ärikasutajaga.

Kokkuvõttes, oli analüüsist võimalik hõlpsasti välja lugeda, mis on projekti idee.

Retsenseeris meeskond Vertigo