Talk:Meeskond:LustjaLillepidu

From ICO wiki

Retsensioon analüüsile

Retsenseerija: meeskond Error404

Üldiselt on päris hea analüüs. Funktsionaalsuse on piisavalt hästi kirjeldatud. Meeldib, et suurt rõhku pööratakse kasutajaliidese lihtsusele, tihti on tavakasutajate jaoks IT süsteemide kasutamine üle jõu käiv. Natuke täpsemalt oleks võinud kirjeldada, et kuidas see lihtsus saavutatakse.
Funktsionaalsuse koha pealt võiks peale raamatute saada ka muid teavikuid laenutada, näiteks muusikat, filme, ajakirju, -lehti ja kasvõi noote. Neid erinevaid teavikute liike võiks isegi kasutajad ise luua, aga võib ka kindlaksmääratutega piirduda. Nii oleks rakendusel rohkem väljundeid.
Toredalt on kirjeldatud raamatu profiili, eriti meeldib, et raamatust saab pildi lisada. Lisaks võiks olla võimalus raamatu profiilile lisada tag'e, mis ei ole otseselt žanrid, kuid võivad otsingut paremaks muuta. Veel meeldib nice to have osas olev võimalus raamatuid broneerida.
Natuke segaseks jäi andmebaasi osa. Oleks võinud täpselt kirjeldada kus andmebaas asub ja kuidas kasutajad sellega ühendust saavad (kas ainult lokaalses masinas või üle võrgu). Sellega seoses tekkis ka küsimus, et mis tüüpi WPF rakendus see on, kas desktop'i või browser'i.
Kuigi projekti idee ei ole kuigi originaalne, on selle teostuses palju toredaid detaile, mis teevad rakenduse kindlasti paljudele inimestele atraktiivseks.


Retsensioon prototüübile

Retsenseerija: meeskond Taandarendajad


Esimene väike probleem tekkis kasutaja registreerimisel. Prototüübi üleslaadimisel oleks võinud ära mainida, kuidas tööle panna andmebaasi. Selle teostamiseks oli vaja App.config failis andbemaasi faili asukoht õigeks muuta. Registreerimine ise on veidi vigane. Väljade täitmist ei kontrollita ja mingit teadet ei tule selle kohta, et mõni väli on täitmata. Selle asemel lakkab programmi töö lihtsalt. Kasutajat saab registreerida ainult siis, kui kõik väljad on ise hoolikalt ära täidetud. Kohe torkab silma ka see, et vaadete vahetamisel sulgub aken ja avatakse uus. Seda oleks olnud parem realiseerida kasutades user controli või tab-e. Sisse logimisel on tehtud korralikud väljakontrollid. Programm võimaldab ise raamatute lisamist, kuid jälle puudub meetod, mis kontrolliks väljadele sisestatud infot. Mulle meeldis, et oli tehtud raamatute nimekirjas võimalus sorteerida kõikide atribuutide järgi. Must have-i funktsionaalsustest on puudu raamatute välja laenutamine, raamatu otsimine, tähtaegade punaseks värvumine. Kasutaja profiili andmete muutmine on ka keeruliselt leitav. Selle jaoks tuleb üleval paremal nurgal vajutada oma nime peale. Seal on võimalik teha oma profiilis ka muutusi. Parooli muutmisel valede sisendite korral öeldakse lihtsalt, et parooli ei vahetatud. Võiks olla spetsiifilisemalt selgitatud. Nice to have-ist on üks funktsionaalsus realiseeritud - raamatute ette broneerimine.

Koodi osa pealt: Failid on hästi jaotatud eraldi kaustadesse tüübi järgi. Paroolide sisestamisel andmebaasi teostatakse krüpteerimist, mis tagab kasutaja tundliku info kaitse. Kood võiks olla rohkem kommenteeritud. Andmebaasist pärimine võiks olla realiseeritud sama moodi nagu õppejõud tunnis õpetas.

Edu lõpptoote teostamisel!


Retsensioon lõpptootele

Retsenseerija: meeskond Gateway


Meeskonnal LustajaLillepidu oli realiseeritud Raamatukogu rakendus. Meile meeldis, et programm on loogiliselt struktureeritud. Tavakasutaja vaatenurgast tundub programm lihtne ja arusaadav. Testimise käigus selgusid ka mõned kohad, kuhu võiks rohkem tähelepanu pöörata koodi kirjutamisel. Näiteks ilmnes, et juhul, kui raamatukogus peaks leiduma rohkem kui üks sama nimega raamat, siis pole seda praegusel hetkel võimalik andmebaasis registreerida. Teiseks märkasime, et ViewModel kiht oli puudu. Peale seda tõmbas meie tähelepanu asjaolu, et programm võimaldab sisestada tagastuskuupäeva, mis on praeguseks juba möödas. Meie arvates on programmi nõrgaks kohaks, et kui raamat laenatakse ja ei jõutud seda õigel ajal üles märkida, siis pole hiljem võimalust seda õiget aega, millal raamat oli tegelikult võetud näidata. Võiks olla nii automaatselt fikseeritud laenutusaeg kui ka käsitsi sisestatav tagastamistähtaeg (Uue laenutuse korral genereeritakse automaatselt tagastamistähtaeg, kuid vajadusel on kasutajal võimalik seda muuta käsitsi). Päringud tulevad otse andmebaasist, mis tähendab seda, et rakenduses oli puudu BLL kiht. Kasutajaprofiilile ja raamatule ei saanud lisada juurde pilti, kuigi prototüübi esitamisel loodeti see funktsionaalsus realiseerida. Filtreerimine oli puudu, otsingu funktsiooni pole (autori, pealkirja, žanrite järgi). Juhul, kui laenutatud raamatu tagastamise tähtaeg on möödas, siis ei teki mingisugust märguannet, näiteks värvimuutust kuupäeva tabelireal. On võimalik vaadata kõiki olemasolevaid raamatuid, mis üldse on, kuid pole võimalik vaadata ntx kõiki laenutatud raamatuid. Hea oli see, et oli võimalik raamatuid laenutada ka isikutele, kellel puudus registreeritud kasutajakonto.