Talk:Meeskond:Martin

From ICO wiki

Käesolevas retsensioonis analüüsitakse meeskonna “Martin” poolt koostatud XML andme- skeemi ning transformatsiooni faile. XML-I andmefaili lugedes tundub, et meeskond on valinud selle teemaks autode müügikohtades, mis sisaldab informatsiooni autode liigi, keretüübi, mootori, käigukasti jne kohta. XML andmefail on koostatud kolme erineva poe kohta.

XML on loogiliselt ülesehitatud ning samuti on kasutatud treppimist parema lugemise jaoks. Hea on, et kasutatakse CDATA-t , kuna see tagab turvalisuse, et tekstimärgid ei häiriks edaspidist töötamist XML andmefailiga. XML andmefailis on kasutatud minimaalarv dimensioonidest ning samuti atribuute, mis on enamalt kui lihtsalt ID. See tähendab, et XMLi andmefaili nõuded on ilusti täidetud.

Skeemifail on samuti ilusti läbimõeldud, seda saab täheldada maxOccoursi kasutamise järgi. Tranformatsioonideks on esitatud kaks faili: kõikide autode kõik andmed ilma kujunduseta ning müügisolevate autode loend. Need failed annavad ilusti XMLi failist pärinevat informatsiooni edasi ja on hästi läbimõeldud, kuna kasutusel on kõige tähtsamad autosid puudutavad andmed. Kasutatud on ka tsükklit for-each sama tüüpi andmete korduste jaoks.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et meeskond on täitnud kõik vajalikud nõuded. Failid näitavad, et rümhaliikmed on kursis, kuidas tuleks XMLi faile ja nende transformatsioone luua. Meeskond on oma projeki esmapilgul läbi mõelnud ning tuleks soovida edu projekti kallal edasitöötamisel.

Retsensioon meeskonnalt SimpleShowRetsensioon meeskonnalt KRTT meeskonnale Martin


-XML

XML failil on olemas piisav arv dimensioone. XML fail koosneb andmetest automüügiplatside ning seal asuvate autode kohta. Antud faili loogiline jaotus on arusaadav: on erinevad automüügikohad, mis sisaldavad endas erinevaid autosid(kas müügis või mitte). Automüügikohtadel on olemas vajalikud atribuudid ning ka auto kohta käivad elemendid on piisavad. Natuke pahasti on aga sellega, et nii müügikohtadel kui ka autodel on võiks siiski olemas olla ID'd. Samuti võiks võib-olla liik, keretüüp, kütus jms kuuluda siiski auto atribuutide alla(mitte, et CDATA kasutamine vale oleks).

-XSD

Skeemifailiga on kõik korras(ehkki auto uste arv ning aasta võiksid olla ka integer tüüpi).

-XSLT

Esimene fail töötab väga hästi ning kuvab kõikide autode andmed. Koodi on jäänud üks < br > tag, ei tea kas see peab seal olema või mitte, aga kui peab, siis on
puudu. Muidu on kuvamine antud ülesande piires on vägagi okei. Teine fail on samuti kena: visuaalselt on arusaadav , mis autoga on tegu ning millised on tema omadused. XML’i silmas pidades on puudu uste arv ning auto värvus, kuid eks see ole meeskonna asi, mida kuvatakse, veaks seda lugeda ei saa.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ülesande püstitusest oli aru saadud ning mingeid suuri vigu koodis polnud. XML’i püstituse üle võib küll vaielda, kuid nagu näha, siis toimis kogu asi ka edukalt CDATA’t kasutades.