Talk:Meeskond:Rods

From ICO wiki

Retsensioon meeskonnale Rods

Retsensiooni tegemisel võrdlesime õppejõu poolt ette antud nõudeid rakendusele meeskonna poolt tehtud projekti analüüsiga.

1. Kuus andmebaasitabelit - analüüsis pole täpsustatud millised nende andmebaasid välja peaksid nägema, võiks olemas olla ka ERD-mudel või siis üldine andmebaaside kirjeldus. Võib olla, et leiti, et pole mõtet enne andmebaase kirjeldada, kui sobiv arendusmuster on välja valitud.

2. Super, et on välja toodud erinevate arendusmustrite kirjeldused, et siis nende seast sobiv välja valida. Välja on toodud lisaks mustrikirjeldusele jupike koodi, mis mustrit iseloomustab ning mis tüüpi idee puhul, sobiks ühte või teist mustrit kasutada.

3. Olemas on piisavalt põhjalik logi, kus on erineva kirjastiiliga kirjeldatud tehtud, tegemisel ja ees ootavad ülesanded. Samuti on välja toodud kuupäevad, millal on toimunud meeskonna kohtumised, koos kohtumiste lühikirjeldustega ning millal on ees ootavad tähtajad ja mis selleks ajaks peaks valmis olema.

4. Pole kirjeldatud, millist kasutajaliidest on plaanis kasutada. Võiks iga mustrikirjelduse juures lisaks täpsustada milline kasutajaliides/tehnoloogia sobib kõige paremini antud mustriga.

5. Väga hea, et on punkt haaval välja toodud probleemid, mis võivad tekkida erinevate projektiosade teostamisel.

6. Tore, et on välja toodud, milline on tööjaotus meeskonna liikmete vahel.

7. Olemas on nimekiri funktsionaalsustest, mis on MUST HAVE ja mis on NICE TO HAVE.

8. Soovitus oleks anda kasutajale boonuspunkte väga hea töö eest ülesannete läbimisel, nagu see ka päriselus toimub erinevates ainetes.

Kokkuvõttes on tegemist tubli tööga. Arvestades, et tegemist on meeskonna esimese projektiga ja esimese analüüsiga on töö hästi läbimõeldud ja põhjalik.

Retsensiooni meeskond: Gateway (07.11.2014)

Lõpptoote retsensioon meeskonnale Rods

Kaitsmisel seda projekti nähes tundus see päris huvitav ja ka informatiivne ning tekkis endalgi tahtmine järele proovida.

Tegemist on siis mänguga, kus tegelane liigub ringi IT kolledži hoones ning saab niiöelda esimese semestri õppeainetes osaleda ja vastata iga ainet puudutavatele küsimustele. Mängu proovides võttis veidi aega liikumisega harjumine. Selleks saab kasutada ainult nooleklahve ning tegelane liigub vastavalt sellele, kuhu ta nägu on pööratud. Ei ütleks just, et see halb lahendus on, aga võib-olla oleks mugavam liikuda pigem vastavalt sellele, kuidas kaart/ümbruskond on paigutatud, ehk kui vajutad ülemist nooleklahvi, siis liigubki tegelane üles jne.

Küsimused olid teemakohased ja mitte väga rasked, pidi isegi mõtlema veidi. Vastuste (valed) variandid olid tihtipeale vaimukad, nii et mõnel juhul sai nende järgi õige vastuse kätte. Mu arvates oli hea see, et pidi kõik küsimused ära vastama, enne kui ruumist välja kooli peale tagasi said. Meenutas veidi päriselu – kui ainet ära ei tee, siis ei ole kooli nagunii võimalik ära lõpetada, nii et tuleb pusida kuni läbi saad.

Salvestamis- ja laadimisfunktsionaalsus töötas kenasti, lahe oli see, et laetud mäng jätkus täpselt selliselt, kuidas pooleli jäi ehk isegi tegelase asukoht jäeti meelde. Tundus, et meeskond oli ka ise selle üle väga uhke. Muusika, mis oli võib-olla isegi üsna teemakohane, oli päris vahva.

Jäid silma mõned kirjavead (näiteks üks, mis meenub, oli uut mängu alustades tervitustekstis sõna „tethud“).

Oleks hea meelega tahtnud koodi ka uurida, ent kahjuks lõpptootega seda kaasas ei olnud. Samas paistis esitluse käigus, et on kõvasti vaeva nähtud küll (see tuleb muidugi ka mängust endast välja).

Ei oleks vist halb mõte mängu isegi edasi arendada, näiteks lisada ainetele küsimusi juurde (praegu jäi silma see, et igal ainel on vaid üks küsimustekomplekt) või võimaldada rohkemates ruumides/ainetes vms ülesandeid lahendamas käia (nende hulgas võib nt robootikaklubi ja meediaklubi ka esindatud olla).

Kokkuvõttes väga õpetlik mäng ja huvitavalt lahendatud. Kõige kasulikumaks osutub ta kindlasti kooli äsja sisseastunutele või neile, kes alles mõtlevad, kas tulla IT Kolledžisse või ei. Mängu abil õpib koolimaja tundma ning saab väikese ülevaate esimesel semestril õpetatavatest ainetest ning nendel käsitletavatest teemadest.

Retsenseeris meeskond Luxus (19.01.2015)