Talk:Meeskond:Taandarendajad

From ICO wiki

Analüüsi retsensioon

Meeskond VariableMoods koostas retsensiooni meeskonna Taandarendajad projekti analüüsi kohta, mis käsitleb koduse raamatukogu WPF (Windows Presentation Foundation) baasil rakenduse loomise protsessi.

Analüüsis on selgelt ja arusaadavalt välja toodud loodava rakenduse idee ja põhimõte. Piisava täpsusega on kirjeldatud rakenduse funktsionaalsust. Peale rakenduse põhifunktsionaalsuse on ära kirjeldatud ka rakenduse lisaväärtused kasutajatele – võimalus jagada õppematerjale ning lisaks raamatuid, mida ei pruugi tavaraamatukogust leida.

Üldiselt on must-have funktsionaalsus läbimõeldud ning täidab ettenähtud nõudeid. Küll aga leiame, et analüüsis tuleks rohkem tähelepanu pöörata ka raamatute tagastamisega seotud funktsionaalsusele. Pole kirjeldatud, kuidas toimub raamatute tagastamise registreerimine. Põhjalikumalt võiks kirjeldada ka raamatu laenutamise protsessi (mis järgnevuses ja millised tegevused toimuvad süsteemis erinevate osapoolte vahel). Lisaks on analüüsimata ka andmebaasihaldus, kas andmebaasi hoitakse ühes või mitmes eraldiseisvas serveris.

Projekti meeskond on leidnud, et „ilus, meeldiv ja mugav kasutajaliides“ on must-have ning „rõhku tuleb panna disainile ja kasutajakogemusele“. Meie leiame, et põhifunktsionaalsuse realiseerimine on olulisem ning võiks kaaluda kasutajaliidese põhjalikku disaini liigitamist nice to have kategooriasse.

Võimalikud tekkivad probleemid projektis on hästi tuvastatud ja välja toodud ning vajavad kindlasti projekti realiseerimise käigus lahenduste leidmist.

Soovime omaltpoolt tegijatele jõudu ning entusiasmi projekti edukal realiseerimisel.

5.11.2014.

Retsenseeris meeskond Meeskond:VariableMoods


Prototüübi retsensioon

Retsenseerija meeskond Meeskond:Pizzafy


Programmi käivitamine sujus vastavalt juhendile, kuid viga tekkis tabelite loomisel, kuna tabelite loomise järjekord oli vale. Oleks võinud kaasas olla ka SQL laused näidisandmete sisestuseks, kuid see ei olnud mingi suur probleem.

Testisime esiteks, kuidas programm toimib ning selgus, et toimivad kõik funktsionaalsused, mis on neil prototüübi all kirjeldatud. „Must have“ osa on küll osaliselt muudetud (näiteks kasutaja vanust ei kuvata), kuid see on ka prototüübi kohta neil kirja pandud. Kindlasti tasub ka mainida, et programm on juba prototüübina hea disainiga, mis oli muidu „Nice to have“ all.

Koodi osas on tehtud kaks projekti, üks projekt on loodud ainult andmebaasi jaoks (Library.domain) ning teine (Library) ülejäänud koodi jaoks. Otsest vajalikkust kahele projektile ei oska välja tuua, kuid sellist lähenemisviisi kasutatakse ka mujal. Library projekt on tekitatud 4 kausta (BL, Images, ViewModels, View) ning vastavalt kaustadele on kasutatud MVVM arendusmustrit, kus kaust BL omab Models kausta tähendust.

Kood ei ole veel kommenteeritud, kuid seda ei ole ka prototüübi osas nõutud. Kood on enamjaolt loetav, kuid nagu tiimi poolt kirjutatud, vajab kood enne lõpptoote väljastamist silumist, et seda arusaadavamaks muuta.

Tiimile pöörame tähelepanu veel laenutuskuupäevade osas, kuna hetkel ei kontrollita kas algkuupäev oleks enne lõppkuupäeva. Teiseks soovitame arusaadavamaks teha olukorrad, kus välju ei saa muuta (kasutaja muidu tahaks võib-olla muuta oma nime, kuid tegelikult pole see võimalik).

Üldjuhul võib öelda, et programmi on juba praegu mugav kasutada, ning kasutamise kohapealt eriti arusaamatusi ei teki ning tundub, et tiim on oma prototüübiga jõudnud sinnamaale, kuhu soovitud.

Tiim on oma prototüübi kenasti toime tulnud, kiitus meie tiimi poolt!

Lõpptoote retsensioon

Meeskond Taanarendajad valisid oma projekti ülesandeks luua koduse raamatukogu WPF rakendus, mis oli üks väljapakutud valikuvariantidest. Raamatukogu baasfunktsionaalsus esialgse idee poolest pidi lubama sisestada kodus olevaid raamatuid, luua laenutajate profiile ning võimaldada raamatuid tähtajaliselt väljalaenutada. Vaadates lõpptoodet sai esialgselt plaanitud baasfunktsionaalsus ka ilusti ellu viidud.

Sisselogimisel ei lubata registreerimata kasutajaga sisse logida, ning registreerimise puhul peavad kõik väljad olema täidetud. Kasutaja profiili andmete muutmisel tekib aga üks vale veateade, kirjaga, et olemasoleva e-mailiga kasutaja on juba olemas, mis kuvatakse pärast seda kui näiteks kasutaja soovib muuta vaid oma telefoninumbrit. Kuigi sellist tüüpi viga esineb, arvan et see saab aja jooksul ära parandatud. Üheks plussiks on rakendusel raamatu laenutamise staatus, mille järgi saab vaadata kas antud raamatu on võimalik laenata või mitte. Hea tähelepaneku annab ka raamatu tähtajast üle läinud laenutust, mille kuupäeva märgitakse punaselt.

Vaadates meeskonna nice to have funktsionaalsuse kirjeldusi, võib öelda, et ka see neil osaliselt õnnestus. Nimelt kasutajaliides on disainitud ilusti ning on meeldiv ja mugav – täpselt nagu meeskonna poolt ka kirjeldatud ja lubatud oli. Olles jälginud meeskonna tööd arendamise aja jooksul, kuna tegemist on sama rakenduse ideega, mis meie meeskonnalgi, võib öelda, et võrreldes prototüübi koodi ja lõpptoote koodi, on see muudetud veidi loetavamaks ja arusaadavamaks.

Meeskonna töö on kokkuvõttes hästi tehtud, kuna ei teki mingeid arusaamatusi programmi kasutamisega. See on mugav ja piisavalt lihtne, et tavakasutaja saaks sellega oma koduseid raamatuid hallata. Disain ei ole vastumeelne vaid tagasihoidlik ja ilus. Oleks soovinud näha rohkem nice to have funktsionaalsusest, mida kirjeldati esialgses idees. Näiteks registreerunud kasutajatele teavituse saatmist e-postile olles mingi raamatu tähtaja ületanud ning tagasisidesüsteemi kasutajate kohta. Need kaks funktsionaalsust oleks teinud selle rakenduse veelgi huvitavamaks ja mugavamaks kasutajale. Loodame, et meeskonnal on plaan seda ka edasi arendada ning enda kirjeldatud ideed samuti ellu viia. Kiitused meie meeskonna poolt!

Retsenseeris meeskond Meeskond:LustjaLillepidu