Talk:Meeskond:Vertigo

From EIK wiki

Analüüsi retsensioon

Retsensioon meeskonnale Vertigo

Meeskonnal Vertigo on tehtud arusaadav ning põhjalik analüüs ning detailselt on kirjeldatud mängu funktsionaalsust. Tehnilise küljepealt tundub mäng planeeritud hästi. Meeskonnal on olemas kindel visioon ja see on ka detailselt kirja pandud. Andmebaasidest on loodud korralik ERD mudel, mis annab aimu, kuidas need tabelid omavahel seostatakse. Samuti on väga meeldiv see, et on tegu Windows 8 app’iga- suhteliselt väheste kogemuste tõttu ei julge paljud sellist sammu ilmselt ette võtta.

Peamine põhjus, miks tahtsime just seda projekti retsenseerida, oli, et tegu on tegelikult ju äärmiselt hea ideega. Sarnase põhimõttega app’e eksisteerib küll praegugi, kuid just see, et filmiküsimuse puhul peab kasutaja arvama nii autori kui pealkirja ning muusikaküsimuse korral lastakse kasutajale vastav heliklipp jms on väga huvitav lähenemine. Kuna tänapäeva inimene veedabki väga palju aega nutiseadmetes, siis tõepoolest oleks antud app’il ehk sotsiaalne mõju inimeste silmaringi laiendades.

Kahjuks on sarnastel rakendustel sageli üks viga küljes. Üsna tihti on nendes andmebaasid üsna väiksed ning kui kasutaja on seda mängu juba mõned korrad mänginud hakkavad vastused lihtsalt pähe jääma. Nii võib saavutada juba üsna varsti suure skoori filmidest suurt midagi teadmata. Jääb vaid üle loota, et Vertigo meeskond on sellele probleemile mõelnud ja loovad piisavalt suure andmebaasi, et küsimused ei hakkaks liiga tihti korduma.

Üheks miinuseks on loodaval rakendusel veel see, et hariv külg on üsna väike. Kui pildi järgi proovid ära arvata filmi nime ja režisööri siis väga hariv see ei ole. Kui tunned filmi ära siis tunned ning kui ei tunne siis lihtsalt pakud huupi. Kui huupi pakutud ei osutunud õigeks siis järgminekord pakutakse samamoodi suvalist vastust kuni lõpuks õige leitakse. (Kui tunned filmi ära mingi suvalise filmist võetud screenshoti järgi, ei laienda see veel teadmisi, vaid treenib pigem lihtsalt mälu) Sellepeale mõni kasutaja viitsib otsida täpsemalt selle teose kohta ning enamus mitte. Rohkem harivamaks aitaks seda muuta näiteks nii, et vale vastuse korral kuvatakse õige vastus ning sinna juurde lisainfo filmi/teose kohta ja lisaks veel huvilistele ntks IMDB link.


Retsenseeris meeskond iCook


Analüüsi retsensioon meeskonna MinuRaamat poolt

Kahetsusväärsel kombel avastasin eelnevalt kirjutatud retsensiooni pärast seda, kui olin juba endapoolse retsensiooni valmis kirjutanud. Ei hakka seda enam ära kustutama, vaid kirjutan siis ainult nendest punktidest, mida varasem meeskond ei puudutanud, kuid mis mulle silma jäid.


Mõte on teil väga originaalne, kiitus selle eest. Analüüsi kirjutades olete ilmselgelt põhjalikult mõelnud erinevate võimaluste ja ohtude peale. Väga ilusti on välja kirjutatud kasutaja võimalikud tegevused, see teeb minu meelest lõpplahenduse ettekujutamise ja seeläbi koodi kirjutamise oluliselt lihtsamaks. Väga kena, et olete ka ERD mudeli loonud.

Sooviksin küsida mõned täpsustavad küsimused või juhtida tähelepanu mõningatele punktidele, millele te võib-olla pole veel jõudnud mõelda (mitte et ma vastuseid näha eeldaks, lihtsalt oleks hea kui te endale vastata oskaksite):

1) Kas ma saan õigesti aru, et te kirjutate lahenduse inglise keeles, samuti on kõik teoste pealkirjad inglise keeles? (Loodan, et koodi kirjutate ikka C#, mitte inglise keeles)

2) Mis on vahet sellel, kas kasutaja valib mängimiseks 5, 10 või 15 küsimust? Kas raskusaste on teine (lühem viisijupp, osa pildist vms)? Või ongi vahe ainult selles, mitu korda peab enne Next vajutama kui saab End vajutada?

3) Tahaksin kommenteerida "Useri loomisel on küsitud järgmist infot:" osa. Mingist loengust jäi meelde, et vanust ei ole mõtet baasis hoida, kuna see tavaliselt muutub igal aastal. Parem oleks baasis hoida sünniaastat ning saada vanus kätte lihtsa arvutuse teel.

4) Kas te olete mõelnud ka Copyrighti peale, et kas te tohite üldse neid teoseid oma programmis kasutada? Ma pole sellega väga kursis, aga igaks juhuks pööran tähelepanu


Mõned küsimused ka andmebaasi kohta:

5) Mis infot hoitakse Game tabelis?

6) Teil on pildil ära toodud üksik Logitabel. Aga mis tegevusi teil logitakse?

7) Kas olete mõelnud ära siduda Logi tabel User tabeliga (ja ka näiteks Game/Question), et saada kätte isiku ID, kes (ja mis mängus) vastava tegevuse tegi?

8) Mis saab siis, kui teosel on mitu autorit? Kas te selliseid teoseid lihtsalt ei sisesta baasi (hea lihtne variant)?


Mulle endale tunduks, et esialgu oleks harivam ja ka lihtsam teha questionid maalikunsti vallast, kuid loodan, et filmidega teil ka suuremaid probleeme ette ei tule.

Edu projektiga!


Retsenseeris meeskond MinuRaamat


Prototüübi retsensioon meeskonnalt: Meeskond:DropDead

Rakenduse käivitamine ja andmebaasi loomine õnnestus ilma mingite probleemideta. Protsessi oli ka põhjalikult kirjeldatud.

Esimene mulje oli väike pettumus, prototüübi disain jätab tõsiselt soovida aga, nagu wikis kirjas, on uus juba töös. Esimene kasutamine osutus veidi problemaatiliseks. Kuigi wikis oli kasutamist kirjeldatud jäi see mul kahe silma vahele ja ma valisin ainult vasakut (filmi-) dropdowni. Seega ainult 5 punkti 15st võimalikust. Tuleks kaaluda kasutajale puuduliku sisendi korral tagasiside andmist (näiteks tooltip „Kas sa tõesti tahad esitada pooliku vastuse“) enne järgmise küsimuseni minekut. Üks asi mida kindlasti teha võiks oleks akna kohandamine kasutaja ekraani suurusega. Lõpptootel peaks ka kindlasti olema välja lülitatud tagasi-nupp (välja arvatud juhul kui te ei taha jätta kasutajale võimalust vastuseid enne esitamist korrigeerida).

Koodi seisukohalt on see mis valmis jõutud hea (ka arendusmustrite järgimine:

  • rakendus jagatud kihtideks nagu soovitatud
  • enumid (seni vaid üks) omaette klassis)

Kood on küll kommenteerimata aga täiesti arusaadav. Üks väike asi mis jäi silma oli failis

\Vertigo\DomainLogic\Service\GameService.cs 15. real

private int _nextQuestionNumber = -1;

üldiselt soovitatakse taolisel juhul kasutada integeri miinimumväärtust.

On tõsine oht et projekti pole võimalik tähtajaks täies mahus realiseerida. Taolisel juhul tuleks kas loobuda boonuspunktidest ja esitada projekt tähtajast hiljem või seada selged prioriteedid mida esmajärjekorras realiseerida. Kindlasti tuleb sisestada rohkem filme (pildid juba olemas).

Üks asi mis jäi wikit uurides silma on fakt et algusest peale on kavas luua kasutaja loomise võimalus aga sektsioonis [Lisafunktsionaalsused, mis vajavad veel tegemist:] see enam välja ei paista, loodan et tegu on lihtsalt unustamisega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et rakendus on hästi läbi mõeldud ja prototüüp annab ideest hea ettekujutuse. Teha on aga veel väga palju.

Lõpptoote retsensioon meeskonnalt: Meeskond:DropDead

Jätkan siis Vertigo arvustamisega.

Uus disain on minimalistlik kuid näeb väga hea välja. Tervitusekraan on väga Hitchcock’ilik.

Vertigo-screen.PNG

Elementide paigutuse probleem on lahendatud sellega, et ekraani suurust ei saa muuta. Andmebaasist on näha, et testitud on ka täpitähtedega nime sisestamist, omalt poolt võin öelda, et toimib ka ülakoma. Logi on täiustatud, küll aga ei registreerita seal uue kasutaja loomise hetke. Küsimuste arvu valik on lahendatud slideriga, nii et kohati on funktsionaalsust isegi rohkem kui algul lubatud.

Mis puudu

Kasutaja saab oma nime korduvalt sisse kirjutada. Nii ilmub/võib andmebaasi ilmuda mitmeid sama nimega kasutajaid. Selle oleks võinud lahendada nii, et alguses kuvatakse dropdowni olemasolevatest kasutajatest kelle seast saab kasutaja kas end välja valida või (kui teda seal veel pole) uue luua. Andmebaasist on realiseerimata vaid üks tabel [ArtworkType], kuid kuna mängus kasutatakse seni vaid filme, pole see tegelikult vajalik. Arendusmustreid on järgitud nii et projekti ülesehitus on lihtne ja arusaadav.

Mis halvasti

Koodi kommenteerimine on peaaegu olematu, näiteks koodiregioone nägin ma vaid ühes failis

Vertigo\VertigoWpf\ViewModel\QuestionPageVm.cs

Paljud pildid on .TIFF formaadis mis paisutab projekti üsna suureks. Ka ikoonid on kohati üsna suured (üle 2000x2000 piksli) kuid kuna tegu pole veebirakendusega siis kiirust see märgatavalt ei mõjuta.

Andmetes on mõned näpuvead (Barry Lindon (teg. Barry Lyndon), Steven Sielberg (teg. Steven Spielberg)) mis on lihtsasti parandatavad.

Lõppkokkuvõtteks võib öelda, et projektiga on hakkama saadud. Tulemuseks on pisivigadest hoolimata mängitav mäng.