Talk:Meeskond: Falador

From ICO wiki

XML/XSLT/XSD retsensioon

Retsenseeris meeskond HelpOut.

Loodud on kõik ülesandes nõutud failid: XML fail, selle skeemifail ja kaks XSL transformatsioonifaili. XML-il on vähemalt neli loogilist dimensiooni. Vähemalt kolmel dimensioonil on kasutatud ka atribuute, mis ei ole lihtsalt ID. Samas pole ühelgi dimensioonil üle ühe atribuudi. Transformatsioonides on kasutatud nii tsükleid kui ka tingimuste kontrolle.

XMLi ülesehitus on arusaadav. Töö sisuks on näidata andmeid sõidukite kohta: üldandmed, tehnilised andmed, varustuse andmed ja andmed piltide kohta. Tehnilised andmed on mitme-dimensionaalsed. Varustuse ja piltide andmed moodustavad nimekirja ja on ühe-dimensionaalsed. Kompileerimise vigade vältimiseks on kasutatud tekstiliste andmete korral CDATA-t. Üldandmete korral oleks võinud näiteks sõiduki tüübi, margi ja mudeli kirjutada sõiduki atribuutidena.

XSD fail on loogiline. Teatud andmete puhul (näiteks sõiduki kaal) võiks tüübiks olla decimal. Varustuse ja piltide puhul peaks olema ka maksimaalne lubatud nimistu pikkus (maxoccurs). Id väärtuste tüüp on ettenägelikult muudetud unsignedInt’ks, et elementide hulk saaks olla suurem kui näiteks unsignedByte korral.

Transformatsioonid on loogilised ja koostatud nii, et kõik andmed on korrektselt kuvatavad. Mingisuguse keerulisema tingimuslause oleks võinud ka välja mõelda, kui ainult seda, et admete puudumisel teatud välju ei kuvata.

Üldjoontes on ülesanne hästi ja arusaadavalt lahendatud.


27.03.2017