Talk:Meeskond: Lebokeiss OÜ

From ICO wiki

Retsensioon meeskond Lebokeiss OÜ projekti analüüsile

Koostanud:Meeskond: Travo

Retsensioon põhineb Meeskond: Lebokeiss OÜ wikilehel seisuga 23:00 12.12.2015.

Analüüsi üldmulje

Meeskonna Lebokeiss OÜ poolt väljakäidav rakenduse Vajutuskunn idee on ütlemata huvitav, kuid samas ka mitte midagi enneolematut. Rakenduse idee pärineb ilmselgelt reaalelust ning meeskonnaliikmete enda huvist midagi sellist reaalselt ka kasutada.

Analüüsi tekst on lihtsa ja loogilise ülesehitusega. Ülevaate peatükk annabki lugejale mõistlikult lühikese, kuid piisavalt täpse ülevaate kirjeldatavast rakendusest ning täpsustav peatükk laskub nimetatud rakenduse detailidesse. Ka funktsionaalsuste peatüki nimekirjade punkte on kirjeldatud vähima vajaliku täpsusega.

Analüüsi sisu kohta ühtegi negatiivset asja välja tuua ei ole. Tekst ei pruugi olla mõistetav päris arvuti tavakasutajale, kuid analüüs ei peagi seda olema. Kui lugejal on olemas mingi tehniline taust, siis saab ta Vajutuskunni analüüsi põhjal üpriski täpse ettekujutuse rakenduse poolt pakutavatest funktsionaalsustest.

Väiksemad vead ja omapoolsed soovitused

 • Projektis kasutavatate tehnoloogiate peaks loogilisema ülesehituse eesmärkidel olema rohkem lehe allosas
 • Planeeritavad funktsionaalsuste nimekiri tundub projekti esituse tähtaega vaadates olevat ülehinnatud ning tuleks vähemalt pooleks lõigata
 • Kokkusaamiste logi vaadates soovitaks meeskonna liikmetel rohkem kokku saada

Retsensioon meeskond Lebokeiss OÜ projekti prototüübile

Koostanud:Meeskond: Travo

Retsensioon põhineb Meeskond: Lebokeiss OÜ prototüübil seisuga 20:20 17.12.2015.

Plussid

 • Kood kompileerub.
 • Eraldatud on business logic, data access ja presentation kihid.
 • Koodis on viidatud allikatele (PasswordHash loogika).
 • Üritatakse implementeerida Repository patterni loogikat (retsenseerimise hetkel loogika ei rakendu programmis).
 • Loogikakihtide sisud on struktureeritud hästi ja loogiliselt, igal klassitüübil on oma kaust.

Miinused

 • Modelite alla on pandud data access loogikat (andmebaasipäringud on mudeli funktsioonid).
 • Kasutajaliides on segane ning vaevu funktsionaalne (vajab veel tõsist mõtlemist ja disainitööd).
 • Programm sisaldab palju nuppe, mis reaalselt hetkel ei tee midagi või põhjustavad kokkujooksmisi (võiks implementeerida ühe feature'i korraga, mitte teha kõikidest plaanidest tükikesi).
 • Leidub projekti luues genereeritud boilerplate faile, mis ei leia rakendust.

Kokkuvõte

Prototüüp näeb välja ja käitub nagu tõeline prototüüp. Tööle on saadud klahvivajutuste registreerimine ning algne testjuhtude süsteem. Programmi kood on juba arenduse algfaasis pigem hästi struktureeritud ning edasine arenduskäik peaks juba minema sujuvamalt. Arendus võiks aga jätkuda nii, et võetakse käsile üks feature korraga. Antud hetkel on üritatud teha kõigest midagi ja tulemuseks on ebastabiilne programm, kus paljud nupud ei leia rakendust või jooksutavad programmi kokku. Koodi vaadates ütleks, et potentsiaali on ning idee saab kindlasti reaalsuseks.

Retsensioon lõpp-produktile

Koostanud: Meeskond: Travo

Rakenduse algseadistamine on keeruline (miks peab kasutajal olema kohalik SQL server ja peab käsitsi andmeid importima?). Küll aga kui rakenduse eelseadistus edukalt ära teha, siis on juba kasutajakogemus üpriski mugav ning rakendus töötab peaaegu et laitmatult.

Plussid:

 • Programm pakub silmailu ja on lihtsa kasutajaliidesega
 • 99% funktsionaalsustest on realiseeritud ning töötab
 • Rakendus töötab täpselt nii nagu kasutaja ootaks (näiteks ei tulnud nupuvajutustele ootamatuid tulemusi)
 • Kood on struktureeritud suurepäraselt (3 kihti)
 • Kood tundub lihtsasti laiendatav

Miinused:

 • ALT nupuga algavad klahvikombinatsioonid ei tööta (alt vajutusele reageeritakse üksi)
 • Ülemise menüü jaotus on natuke keeruline (miks on testide loomine 'abi' menüü all?)
 • Profiili alla on jäetud 'TODO' kohahoidja tekst
 • Kasutajaliidest annaks kindlasti detailide suhtes parandada (näiteks sobiksid teatud kohtadesse suuremad nupud)

Programmi üldstruktuur on jäänud samaks mis ta oli prototüübi faasis - kood on ilusti struktureeritud kolme kihti: BLL, DAL, ja WPF (ehk presentation kiht). Erinevalt prototüübi faasist on äriloogika kihist välja viidud data access kihi loogika, mis seal eelnevalt oli. Kood jätab väga positiivse mulje ning arendajatel on potentsiaali. Töö on kindlalt väärt maksimumpunkte. Lebokeiss!