Talk:Meeskond: Pohjavesi

From ICO wiki

Lugedes meeskonna rakenduse analüüsi, siis prototüübi põhifunktsionaalsuse hulka on loetletud:

andmete pärimine koordinaatide, kaevukoodi või aadressi järgi;

leitud kaevu andmete väljastamine (sügavus, mõõteaugu diameeter, vee tase);

eelnevate mõõtmistulemuste väljastamine (viimased 3 aastat) – ph tase, elektrijuhtivus, hapnikusisaldus, temperatuur;

uute mõõtmistulemuste sisestamine programmi;

logi pidamine kõigi muudatuste tegemise kohta.

Rakendust käivitades ei tööta veel suurem osa funktsionaalsusest. Avaneb põhiaken, kuhu saab otsingu andmeid sisestada, kuid otsingu nupu asemel on uue akna avamise nupp. Uues aknas kuvatakse erinevaid põhjavee mõõtmisega seotuid kirjeid, kuid väljade täitmisel, saab valida kahe nupu vahel, kas tagasi või ava uus aken.

Rakendusel puudub kaevude andmebaas, kust saaks andmeid pärida kaevude kohta ning hetkel ei väljasta rakendus andmeid kaevu kohta. Ka pole võimalik sisestada mõõtmistulemusi ega ka vaadata mõõtmistulemusi. Logi ei ole rakenduses ka realiseeritud.

Rakenduse saab küll tööle panna, aga puudu on äriloogiline protsess.

Retsenseeritud 17.12.2015 seisuga

Meeskond LIB