Talk:Meeskond: mc2

From ICO wiki

Retsensioonid meeskonna mc2 analüüsile

Meeskonnalt MinuKV

Analüüsist

Meeskond mc2 on loonud võrdlemisi sisuka ja põhjaliku ülevaate oma projekti nägemusest selles analüüsis. Esmasel läbilugemisel saab kohe aru mida täpsemalt luua tahetakse. Korralikult on ära kirjeldatud projekti, antud juhul mängu, erinevad funktsionaalsused ning kuidas need toimivad. Leitud vigade hulk on suhteliselt väiksed. Oluliseim viga on probleemide analüüsi puudumine.

Positiivne pool

  • Detailselt on kirjeldatud funktsioone
  • Võimalik on klahvikombinatsioone ümber sättida
  • Loodud on andmebaasi mudel

Negatiivne pool

  • Kasutatud on lihtsat sõnavara, kuid võib olla liigagi lihtsat. Parem oleks rohkem arenduse sõnavara kasutada
  • Leidub väikseid vigu õigekirjas ja kirjanduslikust vaatenurgast oleks saanud mõtteid paremini kirja panna
  • "Projekti idee" sisus pole kõiki tehnoloogiaid kirja pandud, nt. andmebaasi suhtes.
  • Puudu potentsiaalsete ohtude ja probleemide lähtekohtade analüüs

Orginaalne esitamise aeg oli 7. nov. Retsenseeris meeskond MinuKV

Meeskonnalt Sharp Sea Islands Offshore Holdings Ptd

Retsensioon analüüsi variandile, mis oli viimati muudetud "14:35, 26. Jaanuar 2016"

Antud analüüsis toodud mängu kirjeldus ei suutnud mulle mängu olemust täielikult kirjeldada. Täpsemalt jäi selgusetuks, kuhu on lubatud käia (vastase vallutatud ruutudele ei ole lubatud käia) ning viis kuidas täpselt vastase ruutude vallutamine toimub (vastase ruudud vallutatakse kui mängija valitava ruudu ning juba varem tema vallutatud ruudu vahele jääb mööda ridu või veerge (kuid mitte diagonaalselt) vastase vallutatud ruutusid, mis sellisel puhul saavad mängija poolt vallutatuks).

Kui tingimata vigu otsida, siis esines keelelisest seisukohast küsitavaid detaile. Näiteks "interneti kiiruseks" nimetatud serveri ja kliendi vahelist viite-aega ei pruugi asjatundmatud antud analüüsis kasutatud sõnastuses korrektselt mõista. Ingliskeelset sõna lobby kasutati ilma otsese eelneva selgituseta selle tähenduse osas. Jättes keelelised pisiasjad kõrvale, oli kirjeldatud funktsionaalsuste olemus kergesti mõistetav; rakenduse üle oli detailselt läbi mõeldud.

Küll aga ei olnud kirjeldatud tiimi hinnangut rakenduse (elementide) teostamisel potentsiaalselt esineda võivatele probleemidele (mis oli antud analüüsimise ülesande püstituses nõudena välja toodud).

Prototüübi retsensioon

Meeskonnalt LetsDoIt

Tegemist on väga omanäolise 2D mänguga, mille laadset varem ei olegi kohanud, mis oli meeldivaks elamuseks. Mäng on käivitatav .exe failist. Mängu saab mängida nii üksi ning on tahetud tekitada ka võrgus mängimise võimalus, kuid ebaõnnestunult. Mäng nign selle kood näeb üldjoontes välja korrektne ning üsna hästi õnnestunud.


Mis oli hästi?


Prototüüp toimib rahuldavalt hästi: mäng liigub väga sujuvalt ning tõrgeteta. Prototüüp välimuselt näeb samuti väga kaasaegne välja. Eriti meeldib, et mänguikooniga on samuti vaeva nähtud. Mängus saab edukalt muuda seadistusi ning jälgida edetabelit.

WPF'i kasutus on üsna hea. On osatud kasutada grid'i, akna suuruse muutmisel säilitavad olemid oma asukoha ning programm toimib edasi. Kood on jaotatud piisavalt tükkideks ning on lihtne hoomata. Kommenteeritud on piisavalt ning ka asjakohaselt. Prototüübis on olemas nõuetekoahselt vaatemudelid, business object'id, serivce'id.


Mida jäi vajaka?


Kuna mäng on oma olemuselt huvitav, kuid üsna unikaalne ning põhimõte tundmatu, oli seda alguses üsna raske mängida. Mängu About sektsioonis on jäetud seletamata mängu eesmärk, mis aga projekti analüüsi kohaselt oli lubatud teha. Mängust aru saamiseks peab seda esialgu mitmed korrad läbi mängima paraku.

Meeldib lahendus, et mängu alguses toimub visuaalne loosimine esimese käigu osas. Loosimine toimub täringu veeretamise teel, kuid see venib ajaliselt natuke liiga kaua. Lisaks sellele, selgelt on arusaadav mängija silmade arv, kuid (visuaalselt) kummaline on see, kuidas tuleb vastase silmade arv veeretamisel.


Mis oli ebaõnnestunud?


Mingil põhjusel ei saa luua serverit mitme mängijaga mängimiseks. Registreeri nuppu vajutades, ei juhtu midagi. Põhjus võib olla vigases event handler'is või andmebaasi tegevuses. Samuti on mängus võimalik laadida varem salvestatud mängu, paraku pole aga võimalik mängu üldse salvestadagi. Puudub vastav nupp või juhis salvestamiseks.

Retsenseeris meeskond LetsDoIt


Meeskonnalt PenguinHorde

Positiivne

Mängu idee on põnev, teist sellist pole isiklikult varem näinud. Tegi testimise põnevaks ja mängimine ise oli ka lõbus. Väga hea oli näha, et klaviatuuriga mängides võetakse arvesse eelmise käigu asukohta. Ilusti on teostatud ka seadetes klahvide valimine, et igaüks saaks endale meeldivaid klahve kasutada.

Ka mängude salvestamine töötab probleemideta. Süsteem on väga lihtne, salvestades mängu tolle hetke kuupäeva ja kellaajaga. Sama mängu uuesti avades ja veidi hiljem salvestades kirjutab programm vastava salvestuse automaatselt üle, mis on sellise väiksemastaabilise mängu puhul mõistlik.


Vajaks arendust

Täringuveeretused võiksid olla kiiremad, lisaks võiks kuvada väikse infokirje selle kohta, kes veeretuse võitis. Tulemusi kuvatakse väga lühikest aega ja esimestel mängudel ei saanudki täpselt aru, kust vastase tulemust nägema peaks või kas üks täring on minu ja teine vastase oma.

Segaseks jääb ka protsentide mõte ja see, mille järgi üldiselt punkte jagatakse. Kas punkte saab iga vastase ruudu pealt, mille oma värviks muudad? Või selle pealt, palju üldse sinu värviga ruute on? Protsendid paistavad olevat ka valesti programmeeritud, kuna platsil ainult enda värviga ruute nähes (osad olid veel vabad) oli enda protsendiks null ja vastasel 79%, ehkki olin kõik vastase ruudud endale korjanud. (See probleem sai lõppproduktis parandatud.)

Suvalistel hetkedel viskas programm ette teavitust "server is offline". Seda näiteks seadete alla minnes või üksikmängijaga mängu alustades - kumbki neist toimingutest ei tohiks ju serverit vajada, eriti kui mängida registreerimata kasutajana?

Eriti sel juhul, kui arendus pole oma emakeeles, tasub leida keegi, kes tekstid üle loeks. Mängus kasutatud ingliskeelsed laused on tihtipeale kohmakad või lausa vigased. Muidu väga ilusti tehtud programmis on nukker näha teavitusi stiilis "Are you sure, that application will exit." või liidritabelis nuppe "man top" ja "woman top".


Üldised soovitused

Võiks vähendada mänguvälja suuruste valikuvariante. Tegelikkuses pole nii palju eraldi suuruseid vaja ning vähemate variantide puhul saaks ka scoreboardi teha erinevate suuruste peale. Tundub mõistlikum variant kui praegune tulemuste arusaamatu jaotamine mängija soo järgi.


Kokkuvõte

Sellel meeskonnal ja projektil on palju potentsiaali, on olemas nii hea idee kui meeskond selle teostamiseks. Puudujääke veel leidub, aga üldiselt on tegu väga positiivse ettevõtmisega, mida oli kõigele lisaks ka põnev retsenseerida.

Meeskonnalt LendBook

Prototüübi retsenseerimiseks valisime meeskonna mc2 nende poolt loodud mänguga Color Of War Board Game. Kodulehelt laadisin alla faili ja käivitasin vastavalt juhisele, sellega probleeme ei olnud. Mängu käivitamisel avanes menüü, mis oli ka analüüsi osas ära kirjeldatud ning kõik menüü valikud töötasid. Valides menüüst valiku „PLAY“ ja liikudes edasi jõudsin testimisega mänguni. Senimaani töötas kõik ladusalt ja ka mängu juures probleeme me ei tabanud. Alustades mänguga saab positiivsena välja tuua, et seal on palju erinevaid võimalusi oma mängu mängida, mille hulgast saaks igaüks endale sobiva leida. Ka saab positiivsena välja tuua mängu salvestamise võimaluse, mis hetkel küll töötab osaliselt, kuid on siiski olemas.

Oli hea näha, et juba prototüübi valmimisel oli kaetud kogu „must-have“ osa ning mäng toimis. Mäng on väga põnev ning meie meeskond polnud varem sellise mänguga kokku puutunud. Kuivõrd tegu on aga arvutimänguga, siis antud juhul oleks positiivne, kui kasutusjuhend oleks koostatud ka mängu menüü valikuna. Praegu tekitas natuke segadust, kuidas antud mängu mängida ja mis on eesmärk. Ei sooviks hakata seda eraldi otsima ja lugema kuskilt mujalt. Kindlasti vajaks muutmist ka mängu alguses kuvatav täringuveeretamise animatsioon, mis oli küllaltki ajakulukas. Seda võiks kindlasti kiiremini kuvada ning lisaks võiks olla olemas ka nupp „skip“, sest kui esimesed korrad on seda põnev vaadata, siis sagedase mängijana hakkab see tülikaks muutuma. Probleemse kohana võib kindlasti välja tuua ka mängijate värvide valiku, mõlemad mängijad saavad valida samu värve, mistõttu on mängides raske aru saada, kumb mängija omab mingit ruutu. Mängu juures hakkas silma ka küllaltki suur võõrkeele vigade arv, kindlasti tasuks see üle vaadata. Arusaamatuks jääb ka mängu juures, et miks jagada tulemustabelis mängijaid soo järgi, kindlasti on olemas ka paremaid võimalusi tulemuste kuvamiseks.

Kokkuvõttes võib öelda, et tegu on siiski väga hästi tehtud projektiga, mida on võimalik ka edasi arendada. Kui hetkel veel puudujääke leidub, siis kindlasti edasi arendades saab ka need kõrvaldatud.

Lõppprodukti retsensioon

Meeskonnalt PenguinHorde

Positiivne

Võrreldes prototüübiga on lisatud näiteks taustapildi valimine, mis töötab väga ilusti. Väga hea on näha ka seda, et nüüd salvestatakse kasutaja valitud seaded nõnda, et ka pärast mängu vahepealset sulgemist on need alles. Sellest oli prototüübi puhul puudus, nii et areng on väga positiivne.

Prototüübi puhul segadust tekitanud protsendid on lõppprodukti puhul korras, näitavad nüüd mängijate puhul õigeid numbreid ja ka õige mängija all.

Meeldiv on ka see, et mängijate värve valides on juba eos eemaldatud võimalus, et kaks mängijat sama värvi alla satuvad - kui kellelgi on mingi värv juba valitud, ei anta seda teistele üldse variandina ette.

Mängu salvestamisel ilmub teavitus, mis on kasutajale tagasiside andmise osas oluline.


Vajaks arendust

Vastupidiselt mängu salvestamisele puudub kasutajat registreerides igasugune tagasiside. Nupp ei paista reageerivat ning programm ei kuva isegi teavitust stiilis "registering failed". Sisselogimise puhul sama probleem.

Endiselt on probleemideks suvalisel hetkel ilmuv "server is offline" ning inglise keele tase.


Üldised soovitused

Hard taseme puhul võiks AI kõigepealt nurgaruudud võtta, kuna need on ainsad, mida on võimatu teise värviga üle kirjutada. Edasi on loogiline samm servasid haarata, kuna ka need on turvalisemad kui suvaline keskelasuv ruut. See teeks mängu oluliselt keerukamaks, kuna praeguse AI puhul on ka kõige raskem tase pärast mõnda mängu liiga lihtne.

Lisaks võiks tekitada lihtsa mängusisese tutoriali - kui kasutaja pole menüüst valinud, et ei soovi abiinfot, võiks tekitada väiksed pop-upid infoga selle kohta, mis vahe on protsendi- ja punktiarvestusel, mille pealt punkte saadakse jne. Teeks mängu algajate jaoks märksa kasutajasõbralikumaks.

Põnevuse lisamiseks võib tekitada ka erinevaid mänguvariante - näiteks läbi erinevate tasemete liikumine, kus iga kord jääb aega veidi vähemaks või on kümne taseme peale kokku kindel ajalimiit antud, mida mängija ise jaotama peab. Lisaks saab seal mängulaua suurust ja baaskujundeid muuta, et iga tase oleks eelmisest veidi erinev ja pakuks uue väljakutse.


Kokkuvõte

Võrreldes prototüübiga on arengut näha. Mitmed varem esinenud vead ja vajakajäämised on selles variandis parandatud, lisaks on ka mõni uus funktsionaalsus tekkinud. Kui programmi veel edasi arendataks ja ehk ka erinevaid kujundeid lisataks (näiteks kuusnurk oleks põnev), soovitaksin seda ka sõpradele ja mängiks ise heal meelel edasi. Praegusel kujul on see mäng oma lae saavutanud, kuna mõne mängu järel muutub AI liiga nõrgaks vastaseks, et pikemalt huvi pakkuda. Arvestades, et tegu on ühel semestril tehtava kooliprojektiga, on tegu suurepärase tööga ja see rühm väärib kõrget hinnet.


Meeskonnalt LendBook.

Esimese asjana oli lõpptoote puhul märgata, et mängija värvivalik oli korda tehtud. Kui üks värvidest oli ära valitud, siis teisele mängijale seda enam valida ei saanud. Samuti oli edasi arendatud ka juba niigi positiivsena välja toodud salvestamise võimalust, mille puhul oli juurde lisatud ka teavitus, et mäng on edukalt salvestatud.

Mängu juures on endiselt probleemiks kasutusjuhendi puudumine. Kuigi palju mängides hakkad sa aru saama, mida mängus soovitakse saavutada, siis oleks uutele kasutajatele ikkagi päris positiivne, kui oleks kuskil ka olemas selgitus, et mis on antud mängu olemus ja kuidas seda kasutada. Samuti võib jätkuvalt puudusena välja tuua ka vigase inglise keele. Lisaks sellele on kaheldava väärtusega ka registreerimise funktsioon, mis tundub olevat natuke puudulik või on kuskil koodis viga, mida pole suudetud veel üles leida.

Võrreldes prototüübiga on näha, et mängu on edasi arendatud ja osa vigadest on eemaldatud. Kindlasti annab antud mängu veel paremaks teha ja edasi arendada. Jätkuvalt oleme arvamusel, et tegu on väga hea tööga ning kogu meeskond on tublisti panustanud.