Talk:Meeskond:iCook

From ICO wiki

Analüüsi retsentsioon meeskond Pizzafy poolt

Antud analüüs oli vägagi lähtuv õppejõu poolt kirjutatud tingimustele. See kajastus ka analüüsi alampealkirjades. Üldiselt on üsna hästi ära kirjeldatud, et mida see WPF rakendus neil tegema peaks. Analüüs on jaotatud 5-de ossa. Alguse osas lihtsalt üldiselt, et millega tegemist ja milleks on vaja.

Ära on toodud ilusti "must have" ja "nice to have" funktsionaalsused. Retseptide hindamise võiks liigutada "must have" alla, nimelt see muudaks rakenduse kasutajasõbralikumaks. Kasutaja teaks juba ennem, kas antud retsept on üldse väärt proovimist.

Analüüsi oleks võinud sisse tuua ka sellise üldise front end struktuuri. Kuidas menüü hargneb ja millised võimalused tekivad. See oleks loonud üldisema ülevaate tulevasest rakendusest. Hea oli veel see, et analüüsis oli ka välja toodud võimalikud probleemid.

Struktuurse osa pealt võiks pigem viimati lisatud retsept paikneda menüüs kuskil näiteks "Viimati lisatud" sektsiooni all, mitte aga kohe, kui app käivitatakse.

Lisaks oleks tahtnud näha kuidas te olete mõelnud antud menüüd paigutada. Kuna osad retseptid võivad päris pikad olla ja toidu valmistamise ajal ilmselt väga scrollida ei tahaks. Kuna "must have" osas on ka teil pildi lisamine, siis oleks olnud tore teada, kuhu see pilt ka lisatakse. Kas eraldi nupuga avab või siis pilt ja sellele järgnev menüü.

Prototüübi retsensioon meeskonna Viable poolt

Programm on ilusti kättesaadav ning avamiseks piisab topeltklikist. Scriptis oli tabelite loomine veidi vales järjekorras, kuid vaatamata sellele sujus köik väga hästi. Oleks oodanud veel scripti, mis tabelitele sisu paneks, aga sellest ei jäänud muidugi midagi katki. Projekt ise on meeldivalt hea ülesehitusega, st. kaustad eraldavad klasse ja vaateid. Isegi adminil on oma kaust. On ilusti järgitud MVVM arendusmustrit. Koodi osas ei ole ka nuriseda, kommentaarid on olemas ja segaseks ei jäänud eriti midagi.

Lahendus on jaotatud järgnevalt:

  • Models
  • ViewModels
    • AdminViewModels
  • Views
    • AdminViews

Programm iseenesest töötab laitmatult, arvestades seda, mis praeguseks valmis on. Retseptide lisamine toimib väga lihtsalt, kuigi koostiosade valmisega on võibolla veidi tülikas, kui neid tuleb sinna rohkem. Retsepti vaatamine toimub pea vaates, ning on selgelt eristatav, kus on koostiosad ja kus on juhised toidu valmistamiseks. Kommenteerimine toimib väga kergelt ja lihtsalt.

Must have funktsionaalsustest on juba ära tehtud retseptide kommenteerimine ja retseptide sirvimine. Admin saab aga esialgu olla kõik, kes programmi avavad aga seegi probleem lahendatakse järgmises faasis, oleme selles kindlad. Admini funktsionaalsustest töötab lisamine.. Retseptide kategooriad toimivad, küll aga on puudu meil retsepti pildi lisamise võimalus.

Tooks välja nice to have funktsionaalsustest ühe punkti: retseptide hindamise võimalus. Meie meelest võiks selle kindlasti ära teha järgmises faasis, sest väga tore oleks ikkagi näha, milline retsept kõige populaarsem ja maitsvam on!

On näha, et projektiga on kõvasti tööd tehtud ning viimaste pingutuste korral on võimalik midagi päris korralikku valmis saada.

Soovime meeskonnale edu ja jõudu edasiseks tööks! Olete tublid!


Prototüübi retsentsioon meeskond LustjaLillepidu poolt

WPF rakendus, kus on tegemist virtuaalse retseptiraamatuga, mis laseks nii registreerunud kui ka registreerimata kasutajatel uudistada erinevaid retsepte ning neid kommenteerida on hea võimalus kasutaja retseptide haldamiseks. Projekti Idee on iseenesest väga huvitav ja kindlasti on mugav ka kasutajale kui rakenduse ülesehitust natuke täiendada ning leida parima ülesehituse võimaluse (nt koht kuhu kuvatakse uued või hiljutised retseptid).

Rakenduse kuju on lihtne ja kergesti kasutatav ka nende jaoks , kes pole varem millegi taolisega kokku puutunud. Funktsionaalsus on välja töötatud põhiasjadel - on loodud kahte tüüpi õigused, võimalus lisada retsepte, neid muuta, kommenteerida ja retseptidele pilte lisada. Akende vaated on läbimõeldud ka liikumise osas, kus erinevates vaadates saab liikuda nupuga „Tagasi“. Suureks mugavuseks administraatori sättete aknas on see et igal asjal, mida võiks muuta on olemas selle jaoks eraldi klahv, kuigi kahjuks prototüübis saime lisada vaid kategooria ja ühiku.

Loodud leht uue retsepti lisamise jaoks on mugav, kuna kõike saab valida dropdown menüü kaudu ja sisestada juba etteantud kujul, seega tekib ka garantii, et uue retsepti lisamisel midagi ei unune. Paar asja jäid aga kriitika alla. Nimelt vajutades nupule “lisa uus retsept” kustutab ta kõik väljad seejärel tühjaks ning retsepte pole näha, st et retsept jäetakse andmebaasi lisamata.

Koodist rääkides võiks öelda, et objekt-orienteeritud programmeerimine on veidi puudulik. Nimelt on prototüübis kõik MainWindow olevad asjad seotud ühe vaatemudeliga. Seda võiks parandada, kui luua eraldi meetodid, ning korrastada näiteks retseptiga seotud asjad ühe meetodi alla.

Üheks positiivseks küljeks tooks välja ka Observable Collectioni kasutamise, kuna see on lihtsasti hallatav ning õppejõu poolt soovitatud. Ainuke puudus on et selle muudatusi ei salvestata veel andmebaasi. Andmebaasi diagrammist on näha, et andmebaasi tabeleid on palju ja kõik on erinevad, kuigi väga tihedalt seotud kasutajaliidesega. Selletõttu ütleks, et siiamaani andmebaasiga töötamine on tulnud grupil hästi välja, kuna arvestades andmebaaside mahtu, nende erinevusi ja samas sidusust, on seda päris raske teostada ilma probleemideta. Näiteks üheks probleemiks on sellel prototüübil andmebaasist lugemine/salvestamine – see võiks olla ühes meetodis, mitte vaatemudeli klassis.

Suureks plussiks tooks välja koodi osalist kommenteerimist, kuna see lihtsustab märgatavalt koodi arusaamist. Kahjuks pidime projekti käivitamiseks muutma scripti, kuna see ei töötanud õigesti. Tundus, et tabelid olid sql-scriptis vales järjekorras, mille tõttu ei saanud projekti ka koheselt käima. Mugavamaks projekti käivitamiseks võiks soovitada andmebaasi faili kaasata projekti failidesse.

Meeskond on õiges suunas projekti valmimisel, edu edaspidi!