Talk:Meeskond "Harold"

From EIK wiki

Järgnevalt on esitatud retsensioon meeskond „Harold“ projekti „Challengo“ raames loodud XML, XSD ja XSLT faile ja nende dokumentatsiooni.

XML fail on korrektselt ja läbimõeldult vormistatud, ülesehitus on loogiline ja kommentaarid selgitavad kuidas erinevad lõigud koodis on seotud klientrakenduse tööga. XSD fail on samuti korrektselt loodud, tegemist ei ole lihtsalt genereerimisega vaid on ka tehtud käsitsi muudatused et süsteem töötaks nii nagu ette nähtud. XSLT on samuti viisaka ja selge vormistusega, arusaadavalt kommenteeritud, lisaks on joonistatud veel lausa ikoonide jaoks pildid. XSLT faile pole küll kaks või kolm nagu ette nähtud aga see üks on selle eest võrdlemisi pikk. Muud etteantud kriteeriumid on täidetud korrektselt – XML-il on 4 loogilist astet ning kolmel dimensioonil on kasutatud attribuute. Failide põhjal tehtud järeldustest kahtlustan et härra Roots teab mida ta teeb. Wiki lehega on selgelt nähtud vaeva ning viimistletud on viimnegi detail. Lehe ülaosas on võimalik jälgida meeskonna tegevust antud faasis, projekt ja klientrakenduse tööpõhimõte on lahti seletatud ning igal failil on juures link kust on võimalik näha reaalset faili. Kõik see teeb asja väga lihtsalt jälgitavaks ja ülevaatlikuks. Midagi otseselt negatiivset ei olegi võimalik välja tuua, eriti arvestades seda et härra Roots selle kõige loomisega üksi hakkama sai ja tunduvalt varem kui teised.

Retsensent Peeter VR2


Retsensioon meeskonnalt "-.-"

Esmalt mainiks kohe ära, et meeskonnal on äärmiselt kena ja inforohke wiki leht, kohe esmapilgul on näha, et liikmed on huviga asja kallal. XML andmefaile vaadates hakkab kohe silma, et lähtekoodid on põhjalikult kommenteeritud ja selletõttu ka märksa kiiremini mõistetavad. XMLil tunduvad täidetud olevat kõik tööülesandes esitatud nõuded - esineb lausa kuus loogilist dimensiooni ja on kasutatud ka muid atribuute peale ID. Skeemifaili (XSD) pealt on kohe näha, et XML-i ülesehitus on ikka väga korrektne ja joonistub ilus "kolmnurk". Kiita võib ka selle eest, et on jäädud ühele keelele (inglise) kindlaks. Natuke võiks nokkida selle kallal, et tööülesandes oli kirjas "paar kolm" XSL faili, kuid arvestades selle ühe põhjalikkust, siis usun, et on andestatav. Hea on see, et juures on ka link XSLT outputile. On kohe näha, mis see kood väljastab ja kas on korrektne. Üldiselt võib vist tõdeda, et tegu on kõige põhjalikuma ja asjalikuma tööga hetkel selles aines, lihtsalt hea on näha, et mõni meeskond teeb ka natuke enam kui ülesandes nõutud. Pealegi veel vaid kahe rühma liikmega ja kui õigesti meeles, siis veel oli enne Miku liitumist peaaegu kõik (või hoopis kõik) see praegune osa valmis. Jääme veebiteenust ootama, kahtlemata tuleb midagi väga uhket ja imetlusväärset.


Retsensioon meeskonnalt "Hello Kitty"

Väärib kiitust, et kohe on näha, et ei ole tehtud vaid seda mida on vaja vaid on nähtud ka kõvasti vaeva lisaks. Wiki leht on hästi kujundatud ning arusaadav samas sisaldab ka huvitavat lisainformatsiooni tehtava töö kohta. Projekt on väga hästi ja arusaadavalt kirjeldatud. Ka on boonuseks, et kasutatakse GitHubi. Kõik viki lehel toodud kood on hästi jälgitav tänu oma struktuurile ning ka värvidele ning kommentaarid on arusaadavad ning ei ole kasutatud segakeelt vaid kõik on Inglise keeles.XML fail on hästi struktureeritud ning on näha et selle valmistamisel on mõeldud sellele, et see ka korrektselt töötaks. XML failis on ka kasutatud PNG vormingus pilte mis on väga lahe ja ei ole vaid sõnad auhindade märkimiseks. Ka XSD skeemifail on vormistatud korrektselt ning ei näe ühtegi põhjust nuriseda. Ka on hea, et osaliselt on tegu juba töötava teenusega. Jääks ootama töö valmimist sest see on väga huvitav mis sealt välja võib kujuneda.