Talk:Meeskond "Hungry Student Food Board"

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Arvustus XML-ile

XML on koostatud korrektselt.

Natuke "tähenärimist":

 • "kehtib" tagide asemel võiks olla "viimati ajakohastatud" ehk "updated" ja kui on plaanis tulevikus mitte eestikeelseid tegijaid ligi lasta, võiks kõik tag-id olla inglisekeelsed. Näiteks kui "konkureeriv firma" tahab ka neid andmeid mingil viisil oma klientidele kuvada.
XML'i ennast on raske hinnata. Tuleks vaadata, kas XML vastab schemale ja kui vastab, siis hinnata schema faili, sest see on ülevaatlikum. Eraldi schema faili ei suutnud ma leida. Tegin siis ise ühe.

 • Schema visuaalselt


 • ning sellele vastav kood
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="kohvikud">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="kohvik">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element maxOccurs="unbounded" name="toit">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="pilt">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="url">
              <xs:complexType>
               <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:string">
                 <xs:attribute name="width" type="xs:unsignedByte" use="required" />
                 <xs:attribute name="height" type="xs:unsignedByte" use="required" />
                </xs:extension>
               </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="pealkiri" type="xs:string" />
          <xs:element name="kirjeldus" type="xs:string" />
          <xs:element name="poolhind">
           <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
             <xs:extension base="xs:unsignedByte">
              <xs:attribute name="valuuta" type="xs:string" use="required" />
              <xs:attribute name="rate" type="xs:decimal" use="required" />
             </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="tervehind">
           <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
             <xs:extension base="xs:unsignedShort">
              <xs:attribute name="valuuta" type="xs:string" use="required" />
              <xs:attribute name="rate" type="xs:decimal" use="required" />
             </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="allahindlus" type="xs:string" />
          <xs:element name="kehtib" type="xs:string" />
          <xs:element name="liked" type="xs:unsignedByte" />
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="tyyp" type="xs:string" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />
      <xs:attribute name="staatus" type="xs:string" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>XML on kasutatav mitmete erinevate kohvikute puhul. Pisut arusaamatu on staatus tagide olemasolu, kas mõeldud on ka mittetegutsevate kohvikute andmete kuvamist? XML-i loojad on ette näinud erinevate suurustega portsjonite pakkumise võimaluse. Samuti on olemas otse XML-is viide pakutava toote fotole. Olemas on ka võimalus kasutaja poolse tagasiside, hinnete kujul, edastamiseks. Kehtib silt oletan, et on mõeldud näitamaks millal infot viimati uuendati.


--Htamm 23:13, 20 March 2011 (EET)


Heiki

Tänud sulle korraliku tagasiside eest. Staatus on mõeldud kohvikule "tweetimiseks" nt päevapakkumine või miski muu random info kuvamiseks. Süsteem on tõepoolest mõeldud mitmele kohvikule, mitte ühe tarkvara asendamine ühele kohvikule. Esialgne programm on tõepoolest mõeldud Eesti turule, Internatsionaliseerimist peaks tõepoolest algusest saadik programmi sisse planeerima, kuid esialgu ei näe, et meie kohvikute toode müüki läheks, kuid rakendame seda põhimõtet meie firmas.

Jaan Kruusma
Arvustus veebitenusele


Teenus on põhjalikult ja korralikult tehtud. Olulist rolli mängib ka disain, mis on ilusti tehtud ja mis mulle meeldis.  Meetodid on kirjeldatud ja andmediagrammis on hästi nähtud, mis millest sõltub. Wikis veebiteenus on lisatud mitte ainult kirjeldamisega, kui ka piltidega, mis annab täeliku ülevaate.

Jana Mrots

Rakenduse arvustus

Esimese positiivse asjana võib kohe välja tuua selle, et on kasutatud MVC3 raamistikku. Kuid wiki lehel polnud olemas juhiseid, kuidas rakendus tööle saada. Otsisin siis MVC3 allalaadimise koha ülesse ja paigaldasin selle ka enda arvutisse.

Kui rääkida sellest, mis puudu siis koodis ei märganud ma kuskil kommentaare. Ilma dokumentatsioonita on raske koodist kiire ülevaade saada. Kuna varem ei ole MVC3-ga kokku puutunud, siis ei saanud koodist suurt midagi aru.

Panin siis rakenduse käima. Tuli ette "häda ja viletsuse mula-tekst" (Lorem Ipsum dolor sit amet ...). Registreerisin ennast lehel ära, mille järel olin kohe lehele sisse logitud (üleval paremal oli kiri "Welcome, Ilmar!"). Siis vajutasin menüüribal "Cafes", mille peale tuli Compilation Error

Source File: c:\Users\iLmar\Documents\Visual Studio 2010\Projects\HSFB\HSFB\Views\Cafe\Index.cshtml Line: 91 

Vajutasin menüüribal "Cafes", mille peale tuli Compilation Error.

Küsisin skype-i VR2 grupis, kuidas menüüsid näha saaks. Tänaseks ei saanudki abi.

Vastus: Compilation error probleem on elimineeritud. Lorem Ipsum on väga tore :)

Ilmar Telga 17:05, 21 May 2011 (EEST)

Rakenduse arvustus

Eriti meeldis see toodetekuvamise rakendus. Seal võiks veel juures olla see, et kui seda kuvada suuremale ekraanile siis on toidud kahes tulbas. Desktopi rakendususe puhul võika aint õelda, et võibolla on kassapidaja jaoks seal ka mitte tarviliku infot nagu ID'd mis teda ilmselt tegelt ei huvita. Kuid oma eesmärgi milleks oli kirjete kustutamine ja hindade muutmine ta täidab. Facebooki api's võiks veel olla kohviku enda asukoha kohta midagi näidatud ja millal lahti. Muidu oli hea et midagi üleliigset seal ei olnud.


Siim Sarv


Kokkuvõttev arvustus

Väga positiivne hinnang kogu meeskonnale. Hea näha, et ilmselt kõik meeskonnaliikmeid panustasid korralikult lõpptulemusele. Tööd olid alati esitatud õigeaegselt, esitlus selge ja korralik. Teema oli küll laialt levinud ja paljude poolt valitud, kuid teostus arvatavasti parim.

MVC 3 kasutamine on hea mõte, eriti just suuremate ja mahukamate projektide puhul. Rakenduse puhul meeldis profesionaalne välimus (eriti admin liidesel) ja erinevad lisad nagu facebooki kasutamine.

Hea töö!

Arvustas, Priit Siimo


Arvustus kogu projektile

Päris vinge projekt, erinevates keeltes tehtud ja sotsiaalvõrgustikku üles pandud ja jutu järgi organiseeritud paar reaalset kohvikut, kes teenust kasutama hakkavad. Eri rakenduste kujundused võiksid olla ühtlaslet samas stiilis, kuna jutt käib samast asjast. Tundub ka, et meeskonnatöö klappis hästi. Mailis Toompuu

Projekti arvustus

Väga hästi tehtud projekt. Kõik liikmed panustasid projekti palju. Oli selgelt eristunud projektijuht, kes muuga ei tegelenud - projektide juures väga oluline. Samas antud projekti suuruse juures jäi projektijuhi töö vähemaks, kui arendajate. See on kajastunud ka punktides. Tundub, et meeskonnatöö sujus hästi.

Üks parematest teostustest antud ülesande juures. Liikmed on leidnud projektile reaalse turu. Palju on vaeva nähtud kujundusega, kindlasti ülioluline aspekt reaalselt kasutussevõtmisel. Samuti on seotud sotsiaalmeediaga, mis on tänapäeval väga oluline turunduse aspekt.

Wikileht illustreeritud ja ka kirjeldatud. Esitlus samuti informatiivne ja asjalik.

Miina Sikk, D21


Projekti Arvustus

Väga hästi tehtud projekt, isiklikult meeldis kõige rohkem.

Müügi pool: Oskasid oma tehtud rakendust müüa, kui mina oleksin kohvikuomanik, siis oleksin tõenöoliselt nende rakendusest huvitatud. Sotsiaalmeediaga integreerimine on tänapäeval küllaltki olnuline ja usun et sellest oleks kliendi ettevõtte jaoks küllaltki palju kasu. Näiteks kui kohvikul on küllaltki hea toit, siis teatud aja jooksul koguneb sinna piisavalt like ja kommentaare, mis viib selleni, et kohviku nähtavus internetis kasvab. Suurem nähtavus = rohkem tulu.

Visuaalne pool: Liht ja loogiline. Lihtne kasutada nii haldaja kui ka kliendi rollis.

Tehniline pool: Meeldis see, et oli kasutatud palju erinevaid keeli, see tähendab, et arendajad on teadlikud sellest, mis on iga keele eelised, ning suure tõenäoususega on nad võimelised neid realiseerima. Kindlasti on ka hea, et kogu rakendus on platvormist sõltumatu.

Kõige suurem pluss kindlasti sotsiaalmeediaga integreerimine.

Projekti tulevik: Neil on olemas mingisugune visioon projekti tuleviku kohta (kuidas teenida raha ja kust), mida teistel ei tundu olevat.

Kokku: Hea töö, mille edasiarendamisel oleks kindlasti jumet.

Indrek Kõue, D21

Arvustus projektile kokkuvõtvalt

 • Projekt on õnnestunud kuna meeskonnatöö tundus sujuvat ja inimesed omavahel klappivat.
 • Kasutatud oli päris mitu programmeerimise keeli - püüti olla mitmekesised ja loovad.
 • Projekti tulemil on äriline rakendus - paaris söögikohas on tarkvara kasutusel.
 • Oleks oodanud, et kõik meeskonnaliikmed panustaksid programmeerimisel (jah ma saan aru küll Jaan, et sa tahad tegeleda organiseerimise ja projektijuhtimisega aga programmeerimisoskus tuleb elus kasuks (-: ).

Hea töö !

Ilmar Telga 20:22, 6 June 2011 (EEST)