Talk:Meeskond "Nämm-nämm"

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Arvamus XML osa kohta!

Meeldib järgnev:

 • Kohviku kohata on väljtoodud info asukoha kohta.
 • Näha on lahtiolekuajad.
 • Iga päeva kohta kehtiv menüü koos hindadega.
 • Erinevad soodustuste liigid.

Juurede võiks luua võimaluse ,et kasutaja saaks näha ka kas menüüs olemasolevat toitu on veel võimalik saada või mitte. Mis preagult on olemas küll XML failis aga seda infot pole väljatoodud XSL-is.

Ise oleksin teinud nii et, oleks olemas üldine soodustus kogu ostu pealt ja eraldi soodustused toidu kohta ainult näidata kambaania korral.

Madis Sarv
Kõik vajalik nagu XML, XML-i skeemifail ja stiilifail on olemas. Ainuke tähelepanek, et toitude juures võiks kommenteerimis võimalus olla (idee: eraldi võiks ka kohvikuid kommenteerida). XML tundub muus osas olevat mõistlikult üles ehitatud- ei midagi ülemäärast ja puudu ka ei paista midagi olulist olevat.Skeemi faili näide on olemas ning tundub olema mõistlik, natukene kujundamist ja see on reaalselt kasutatav. Wikist loen, et idee on luua kohvikute menüüde kohta infot jagav veebiteenus. Kuna sarnast projekti teevad mitmed meeskonnad, siis saab olema neid hiljem hea võrrelda, et millist teenust või rakendust ise tulevikus kasutaks. Jään tulemust ootama...

Andrus Reedla
Positiivne:

Xml on tehtud väga põhjalikult. Olemas skeemifail ja stiilifail. Sisemiselt kommenteeritud loetavuse parandamiseks. Menüüs eraldi olevad toiduvaliku kategooriad. Paistab, et asi on hästi läbi mõeldud ning xml's kirjeldatud palju erinevaid erindeid.

Negatiivne:

XSLT tulemuses oleks võinud näha ka näiteks kehtivat päeva mille kohta menüü käib. Kuigi selle saab väikse vaevaga nende xml-st kätte. Wikilehel oleks võinud olla rohkem infot ajaloo ning inimeste panuse kohta. Kuid kuna projekt on alles algujärgus siis jõuavad nad seda ka kindlasti täiustada.

Kokkuvõte:

Jään huviga projekti lõppprodukti ootama. Hetkel väga hea.

Toomas SohaArvustus

 • Veebiteenuse arvustus


 • Esimesena hakkab silma korralik andmemudel, lõhnab korraliku proffesionaalsuse järele. Kasutajad ning nende rollid on korralikult kirjeldatud, eriti meeldib mulle kommenteerimise süsteem, nii kohvikul kui ka toidul, mis meie endi kohviku programmist puudu on. See annab otset tagasisidet kohvikule ning põhjus paranemiseks. WCF kõik omadused on ilusti ära kasutatud ning andmebaas ei saa liigset koormust.
 • Logi on ka põhjalik, kuid tundub, et pisut liigagi, kuna kõike jälgitakse.
 • Veel siis andmebaasist mis on väga põhjalik, muudab see programmi dünaamilisemaks, kuid tundub, et selle all kannatab usability ehk kliendi jaoks lihtsus kaob ära ja peab esmalt süvenema ning õppima program selgeks. A'la energiat peab koolitusele ka panema. Kõik tundub, et on väga hea aga mugavust lisaks kindlasti mingi integreeritud kassa süsteem mis automaatselt portse loendaks.
 • Wikis võiks olla teenused rohkem lahti seletatuna kui ka muid infot võiks olla rohkem programmi kui terviku kohta.
 • Üldiselt väga tubli töö on siiamaani tehtud, jätkake samas vaimus.


 • Rakenduse arvustus
 • Rakenduses on kõik põhivajadused olemas. Esmapilgul ei jäta see just heatunde, kasutajamugavus on halb ning samuti tundub liigapalju kasutajagruppe, oleks võinud lihtsalt kaheks jätte ehk klient ja admin.
 • Väga meeldib mulle kohvikute asukoha kuvamine ja samuti isikusuunamine lähimasse kohvikusse (kuigi veidi bugine). Ka rakenduse poole pealt on wiki pisut puudulik. Tundub ka, et esialgne keeruline andmebaas muutis teenuse ja rakenduse mõlemad kohmetuks ja keeruliselt programmeeritav. Leian, et projekti skoop tuleks alguses kindlamini ja läbimõelduna paika panna, et vältida projekti lõpus scope creepi ehk tuleb ilmsiks, et tööd on rohkem kui esialgu tundus.


 • Jaan Kruusma
Arvustus

 • Andmemudel on korralikult tehtud, meeldib kuidas on lahendatud kasutajate haldus, komenteerimine ja soodustuste osa anmemudelis.
 • Teenuse poolt võiks juurede lisada meetodi, mis lisaks ka uusi kohvikuid andmebaasi, praegust paistab, et see tehakse käsitsi või jäetakse siis rakenduse hooleks.
 • Meeldis ka see et on loodud autocomplite meetod teenuses, mis aitab kasutajatel aega kokku hoida.
 • Kokkuvõtvalt on tegemist päris asjaliku teensega antud ülesandele ja wiki paistab olevat korralikult täidetud


Madis Sarv
Veebiteenus

Veebiteenus on koostatud igati hästi. Andmebaasi mudel on koostatud põhjalik, kõiki võimalusi silmas pidades. Veebiteenuse meetodid tunduvad olevat ka hästi valitud, nii et ikka saaks sisukaid rakendusi sinna peale teha. Kood: Tundus olevat ainult osaliselt kommenteeritud, samas minu jaoks ei tundunud see probleem olevat, sest kommenteerimata olid jäetud ainult niigi selged kohad. Muidu oli kood selge ja korralikult klassidesse jaotatud. Positiivne on see, et teenusele on lisatud kommenteerimise võimalus, statistika/logimine on koostatud põhjalik. Eriti mõistlik tundus, et otsustatud oli cache-t kasutada ning seda oli ka rakendatud.

Kliendirakendus

Kuna teenus oli paljude võimalustega, siis on sinna peale võimalik ehitada sisukaid kliendirakendusi. Sellega on saadud hästi hakkama. Visuaalselt tundub esimesel pilgul olevat kõik korras. Sellise õppe eesmärgil koostatud projekti kohta ei saagi iga pisikese asja kallal virisema hakata, sest reaalselt läheb vigade kõrvaldamise/silumise peale teinekord rohkem aega, kui põhifunktsionaalsuse kirjutamsele. Plussiks on see, et kasutatud on kaarti ja kliendid saavad kohvikuid kaardi järgi otsida. Hiljem võiks seda teha muidugi nii, et süsteem proovib alguses ise positsioneerida õieti (ip järgi vms) ning hiljem kasutatakse otsingus autocomplete-t või eelsisestatud valikuid olemasolevate kohvikute/aadresside hulgast (combobox, listbox vms). Üldmulje: igati korralik rakendus (mida oleks võimalik väheke edasi arendades reaalselt isegi kasutada).

Andrus Reedla
Kokkuvõttev


Arvustus

Väga korralik ja põhjalik töö. Kõik toimis testimisel hästi. Wiki on korralikult täidetud ja annab kogu tööst väga hea ülevaate. Erinevad projekti osad on hästi lahendatud ja dokumenteeritud. Teema valik oli üsna populaarne, kuid lahendus on see eest vägagi korralik. Näha on, et meeskonnas oli põhiliseks vedajaks üks inimene ehk meeskonna töö eriti ei sujunud. Üldiselt tundub, et kõik nõuded said täidetud. Üldiselt vaadates on tehtud väga korralik töö.

Seda Sahradyan
Teenus on tehtud parajalt põhjalik, mis annab võimaluse seda reaalselt tulevikus edasi arendada ning kasutusele võtta. Andmemudel on koostatud küllaltki mõistlikult (see mille peale süsteemi luua ehk kõige alus peabki olema tehtud korralikult/läbimõeldult). Wiki lehel on kirjas kõik vajalik info teenuse ja rakenduse kohta. Sealt on piisavalt informatsiooni, et aru saada mida on põhijoontes tehtud ning millal. Teenust ja rakendust oli kerge installeerida ning käivitada (õnnestus esimesel korral:), polnud vaja isegi juhendit kasutada. Mina annaks igale töö osale (ja tervikule) väga hea positiivse hinde, sest kõik nõuded, mis projektilt oodati olid täidetud.

Andrus Reedla --- Korralik ja põhjalik töö, esmapilgul tundus kõik toimivat. Wiki on korralikult täidetud ning kõik vajalik on seal olemas. Teenuse koha pealt on samuti kõik nõuded täidetud

Allar Anijago