Talk:Meeskond Lingviinid

From ICO wiki

Retsensioon meeskonna “Lingviinid” rakenduse analüüsile

Meeskonna “Lingviinid” rakenduse analüüs on põhjalikult kirjutatud ja hästi liigendatud. Analüüsis on välja toodud, miks antud rakendus oleks kasulik, kus ja kelle poolt see kasutust leiaks.

Rakenduse analüüsis on pööratud rõhku oluliste funktsionaalsuste lahti kirjeldamisele. On välja toodud, millised funktsionaalsused võiksid rakendusele tulevikus lisanduda kui põhifunktsionaalsus on tagatud.


Meeskond „Lingviinid“ on välja toonud erinevad rakenduse kasutusvõimalused ja kasutajagrupid. Leiame, et rakendus on eriti kasulik keeleõpetajate töö lihtsustamiseks ja ajakulu säästmiseks. Kui õpetajatel on võimalik rakenduse abil ise koostada mängulisi ja huvitavaid ülesandeid, mida oleks lastel võimalik kodus lahendada, teeks see õppeprotsessi kindlasti effektiivsemaks. Lapsed oleksid asjast kindlasti rohkem huvitatud ja võtaksid seda kui mängu.

Lisaks annaks see vanematele, kes ise ei oska väga inglise keelt, võimaluse oma lapse keeleõppe paremaks jälgimiseks.


Analüüsis on mainitud, et rakendusse on võimalik ise lisada uusi sõnu juurde. Kui aga igaüks saab sinna sõnu juurde lisama hakata, kas see peaks ka kuidagi olema kontrollitud administraatorite või automaatse süsteemi poolt? Küsimus tekkis just sellest, et mis saab siis kui keegi sinna valesid või ebaviisakaid sõnu lisama hakkab.

Tegemist on ju esialgu lastele suunatud rakendusega. Lisaks võib tekkida ka probleem, et sõnad mis lisatakse ei pruugi olla grammatiliselt korrektsed. Sellisele juhul ei täidaks rakendus ju oma eesmärki.


Retsensioon meeskonna “Lingviinid” rakenduse lõpptootele

Rakendus näeb välja viisakas ja minimalistlik. Esilehel paistavad silma kohe tehtud muutused võrreldes prototüübiga.


Nagu rakenduse analüüsi must-have osas kirjeldatud on rakendusele realiseeritud esileht, flashcardide, harjutuste ja mängude lehed. Mängude ja harjutuste lehe avab rakendus väga kiiresti, aga flashcardside lehe avamisega läheb märgatavalt kauem aega. Igal lehel on realiseeritud funktsionaalsus ja võib öelda, et mängud ja harjutused, mis lisatud on töötavad.

Ristsõna mängu asemel on realiseeritud hangmani mäng. Hetkeseisu on kirja pandud, et hetkel saavad lisada sõnu kõik aga me ei saanud sõnu lisada.


Flashcardsi lehel (sisse logimata) sõnade teemal topeltklikki tehes jookseb rakendus kokku.


Rakenduse hetkeseisu alla on kirja pandud, et hetkel on kasutaja andmebaasiga sidumine tegemata. See seletab seda, et uue kasutaja loomisel jookseb rakendus kokku. Selle tõttu ei saanud testida sisselogitud kasutajaga rakenduse tööd.

Vastus

Flashcardsi lehel (sisse logimata) sõnade teemal topeltklikki tehes jookseb rakendus kokku.

Täname veale osutamise eest. Nüüdseks on see parandatud.


Rakenduse hetkeseisu alla on kirja pandud, et hetkel on kasutaja andmebaasiga sidumine tegemata. See seletab seda, et uue kasutaja loomisel jookseb rakendus kokku.

Hetkeseisu rubriik on ilmselt mõnevõrra eksitav, sest kirjeldab hetkeseisu prototüübi valmimise ajal. Lõpptootes on kasutaja sidumine andmebaasiga realiseeritud. Probleemid uue kasutaja loomisega on tingitud hoopis sellest, et meil lõppes Azure prooviversiooni (30-day trial) kehtivus ning seetõttu on hetkel pärsitud kõik tegevused, mis vajavad andmete uuendamist andmebaasis.