Talk:Metasploit

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Artikkel annab ülevaate Metasploidi raamistikust - põhiliselt selle olemusest, ajaloost ja erinevatest versioonidest.

Artiklis oli hästi lahti seletatud võõrad mõisted.

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,3 Annab arusaama Metasploidist üldiselt, kuid oleks võinud tuua mõne reaalse näite kasutusest.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5
Sissejuhatus 0,5 0,5 Sissejuhatus oli hästi (arusaadavalt) kirjutatud.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehniliselt ebakorrektseid väiteid ei tähendanud.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,3 Kasutatud kirjanduse nimekiri on olemas, puuduvad viited artikli sees.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Üldised näited olid olemas.
Sisu 4 3,5 Sisu on oli hea, aga puudus kokkuvõtlik jutt.
Ülesehitus 1 0,5 Artikkel võiks olla paremini ülesehitatud ja vormindatud (nt osas "Metasploit Framework" võiks loetelu olla ridadena, mitte üksteise otsas).
Kirjavead ja õigekiri 1 0,5 Mõningased kirjavead jäid silma.
Kokku 10 8,1

Hindas: Taavi Sannik A21 2011