Talk:Mjart

From EIK wiki

XML-i retsensioon meeskonnale Mjart, meeskond PageNotFound poolt

XML

XML fail valideerus ja ühtegi viga ei leitud.

XML andmefail täidab kriteeriumid. Koosneb neljast dimensioonist. Kasutatud on nii elemente kui ka vajalike atribuute.

Ülesande raames on kriteeriumid täidetud väga lihtsalt. Lisaküsimusi ei tekita.

XSD

Korrektselt vormistatud XML skeemifail (XSD). Tüübid on määratud korrektselt. Lisaküsimusi ei teki.

XSLT

Esitatud on kaks XML transformatsiooni (XSLT) html-i jaoks.

Täidetud on ülesandes püstitatud kriteeriumid. Transformatsioonides on kasutatud for loop-e ja if-tingimus. Kasutatud on ka parameetreid.

Kokkuvõte

Ülesandes püstitatud tingimused on täidetud. XML valideerus, sisalda nelja dimensiooni, XML sisaldas vajalike atribuute ja elemente. Skeemifail oli korrektne ja tüübid olid õigesti märgitud. Transformatsioonid täitsid nõuded ning sisaldasid tingimuste kontrolle ja parameetreid. Meeskond Mjart on olnud antud ülesande lahendamisel väga tubli ning soovin edu edaspidiseks meeskond PageNotFound poolt.

Retsensioon meeskonnalt Kirde Sai

Veebiteenus

Veebiteenus on korraliku struktuuriga üles ehitatud ja seega on lihtne erinevaid asju leida ning kui projekt peaks mõne teise arendaja kätte sattuma, siis kohandumisaeg oleks üsna lühike. Kasutusel on kogu kompott - DTO-d, Factory-d, Interface-d,Service-d veebiteenus on loodud kasutades häid programmeerimise tavasid ning asi on põhjalikult läbi mõeldud. Kogu projekti jaoks vajalik funktsionaalsus on olemas. Domeenis on kasutatud ka annotatsioone. Kõik on loogiline ja arusaadav, koodi kommenteerimisel ei näe mõtet, nagu on seda teinud ka projekti autor. Töö on kindlasti väärt maksimaalset võimalikku hindelist tulemust.


Klientrakendus

Klientrakendus on tehtud korralikult. Funktsionaalsuse poole pealt saab lisada ühte tüüpi kinnisvara, muuta andmeid, kustutada ning rakendus suudab ka väga edukalt otsida lisatud kinnisvara. Otseselt pole ehitatud kliendivaadet ja kõik on ehitatud nii, et saab ainult admin toimetada. Kasutajate rolliline eristamine on puudlik. Rakendus on mõeldud ainult korterite lisamiseks ja nende kohta info hoidmiseks. Ilmselt piiratud ajalise ressursi tõttu ei tööta piltide lisamine ning uue sessiooni avamisel on vana session token alles, mis tervitab reipalt, kuigi kasutaja pole sisse logitud. Üleüldiselt on rohkem tähelepanu pööratud veebiteenuse arendamisele, mis on projektis ka ilmselgelt näha. Projekt on üldjoontes terviklik, kuid klientrakenduse osa vajaks veel palju arendustunde.