Talk:Mkfs

From ICO wiki
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Välja on toodud vajalikud eelteadmised ja eeldused selle käsu kasutamiseks.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,25 Artikli kirjeldus on olemas ja on välja toodud ka serveri versioon, et kus seda rakendati.
Sissejuhatus 0,5 0,25 Sissejuhatus on mõnevõrra lühike, kuid vajalik info on välja toodud.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehniliselt on korras.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Olemas.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Olemas.
Sisu 4 4 Piisav.
Ülesehitus 1 0,5 Ülesehtis on hea, kuid kasutatud võtmete juures jookseb tekst ekraanilt välja.
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Õigekiri ja grammatika tundub korras olevat.
Kokku 10 9


Retsenseeris: Oliver Naaris A21