Talk:NTFS failiõiguste seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis

From EIK wiki

Kirjutas: Oliver Soom

Arvutit kasutades on tihtilugu ette tulnud, et on vaja mõnda probleemi lahendada. On probleeme, mida saab(ja tahad) lahendada ise, katsetades ja proovides(kuigi siis on oht saavutada kürge närvi-, ja ajakulu). Ja on probleeme, millega mässamiseks pole lihtsalt närve ja aega. Aga nende probleemide lahendamiseks on head inimesed üle terve maailma, loonud häid tutoriale, mille järgi talitades saab oma probleemist võitu nii vilunud kui ka täiesti oskusteta kasutaja. Üks sellistest juhendidest(tutorialistest) on ka antud juhend. Esimeseks heaks küljeks selle juhendi puhul on see, et algusesse on lisatud väike teooria nurk, et saaks aru millest jutt käib ja lõppu on lisatud praktiline näide, mis leiab tihti rakendust päris elus. Lisaks ei ole juhendis kasutatud nimesi "kasutaja1" ja "kasutaja2", mida võib leida ametlikest juhenditest, vaid on kasutatud nimesi "boss" ja "töötaja",mis peaks tavakasutajale olema natuke elulähedasem. Ainukeseks miinuseks selle juhendi puhul oli see, et sammud (nt.Control Panel->Devices and Printers) oleks võinud olla märgitud paksus kirjas. Kokkuvõteks- tegemist on hea juhendiga.