Talk:Netgroup

From ICO wiki

Retsensioon BurgerAce meeskonna poolt

Hästi on kasutatud on wikis Source omadust, muudab koodi loetavamaks.

XML:

CDATA kasutamine on hea. Leidub neli loogilist dimensiooni. Kasutatud atribuute, mis on enamad kui id-d. Arusaamatuks jääb, kuidas hakatakse kuvama postituse sees olevaid pilte (mis saab olema element “Picture” sisu). Samuti tekib küsimus, miks jooksevad elemendi “Picture” atribuudi “pictureId” väärtused järjestikuliselt üle persoonide, vastupidiselt elemendi “Posts” atribuudile “postId”, kus id on persoonikeskne (numeratsioon algab iga uue persooni korral nullist). Persooni andmete all võiks kindlasti olla lisaks kasutajanimele ka emaili aadress, siis saaks kasutaja logida sisse kasutades nii kasutajanime kui ka emaili. Elemendi “Posts” sees võiks veel omakorda olla elemendid “Post”, mis on tähistatud id-ga nagu praegu on “Posts”, või siis nimetada “Posts” ümber “Post”. Praegu jääb arusaam (tuleneb id-st) nagu oleks postituste all palju üksikuid postitusi, kuigi tegelikult “Posts” ongi üks postitus.

XSD: Kõik “id” atribuudid on andmetüübiga “unsignedByte”, kus võib tekkida väärtus üle 255 (integer overflow).

XSLT:

Elemendist “Picture” loetakse otse välja selle sisu, mis paigutatakse listi, kuid puuduvad “img”-tag’d. Pealkirjad oleks võinud olla teise tekstiformaadiga eristamaks neid tavatekstist. Oleks võinud olla näide kahese postiga sisendist ning sellest tulenevad vastavad parandused välimuses kui on mitu posti järjest.