Talk:Netstat

From ICO wiki

Võiks lisada

netstat -tu

Mernits 12:11, 15 March 2011 (EET)

Ülevaade

Referaadis on kirjeldatud, mille jaoks netstat tööriista kasutatakse ja millistel operatsioonisüsteemidel ta töötab. Lisaks on ära toodud põhliste käskude loetelu koos selgitustega. Selgitused on piisavad ja kirjutatud arusaadavalt (kirjavead ei häiri, lauseehitus korralik).

Ettepanekud

Autor oleks võinud tööle lisada kokkuvõtte, kus toob ära oma arvamuse tööriista kohta ning kirjeldab lühidalt referaadi sisu.

Ma oleksin lisanud veel mõningaid huvitavamaid käske. Näiteks kuidas kuvada lisadetaile netstat -e abil. Või katkematu statistika edastamiseks netstat -c

Lisaks oleks võinud näidata, kuidas netstat võib kaasa aidata reaalsete probleemide lahendamisel. Näiteks kuidas tuvastada jõudlusprobleeme netstat'i abil. Allikaks [1].

Hindaja : Roland Vares