Talk:Ninjas in pyjamas

From EIK wiki

Retsensioon meeskonnalt PC KartKicker

1. XML:

XML fail valideerub vigadeta, kuid õppejõu nõuetele täielikult ei vasta. Puudu on üks dimensioon ning samuti esineb elemente, millel on üksainus atribuut (id). Elemente võiks olla natuke rohkem ehk xml võiks oleks sisutihedam.

2. XSD:

Skeemifail annab validaatoris vigu

Error - Line 15, 79: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 15; columnNumber: 79; s4s-elt-must-match.1: The content of 'priority' must match (annotation?, (simpleType | complexType)?, (unique | key | keyref)*)). A problem was found starting at: attribute.
Error - Line 22, 82: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 22; columnNumber: 82; s4s-elt-must-match.1: The content of 'user' must match (annotation?, (simpleType | complexType)?, (unique | key | keyref)*)). A problem was found starting at: attribute.
Error - Line 35, 76: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 35; columnNumber: 76; s4s-elt-must-match.1: The content of 'attachment' must match (annotation?, (simpleType | complexType)?, (unique | key | keyref)*)). A problem was found starting at: attribute.

3. XSLT:

Esimene transformatsioon valideerub vigadeta, kuigi võiks jällegi olla sisutihedam (üks for-each loop). Teine transformatsioon paraku ei valideeru:

FatalError: javax.xml.transform.TransformerException: A location step was expected following the '/' or '//' token.

Kokkuvõte

Üldiselt korralikult tehtud töö, kuid valideerimisvead tuleks ära parandada - XSD ja teine transformatsioon hetkel ei valideeru. Samuti võiks töö olla sisutihedam, praegu on "sügavus" kolm dimensiooni ja xml tundub veidi õhuke.