Talk:Nmap

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
  • Artikkel annab ülevaate NMAP-ist ja milleks seda kasutatakse, paraku ei olnud välja toodud kõige hilisemat NMAP versiooni. Lisaks ei ole välja toodud, et mis eelteadmisi oleks vaja NMAP-i kasutamiseks.
  • Sissejuhatus on mõnevõrra lühike aga annab sellegi poolest mingi ettekujutuse, et milleks NMAP-i kasutatakse.
  • Praktilised näitad on ilusti välja toodud.
  • Sisu oli piisavalt.
  • Ülesehituse poolest korralik.
  • Tööd lugedes märkasin ka paari kirjaviga.
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0 Puudub info selle kohta, et mis eelteadmisi on vaja NMAPi kasutamiseks.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,25 Artikli kirjeldus on olemas aga programmi versiooni ei ole välja toodud.
Sissejuhatus 0,5 0,25 Liiga lühike sissejuhatus.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehniliselt on korras.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Olemas.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Olemas.
Sisu 4 4 Piisav.
Ülesehitus 1 1
Kirjavead ja õigekiri 1 0,5 Mõned üksikud kirjavead.
Kokku 10 8,5


Retsenseeris: Oliver Naaris A21