Talk:OpenNMS installeerimine Debianile

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
  • Sissejuhatus on napisõnaline, kuid kõik tähtis on öeldud.
  • Võtmete kasutamine hästi välja toodud.
  • Ülesehitus hea. Info leidmisega probleeme ei tekkinud.
  • Mõned tõlked on inglise keeles, kuigi võiks olla ära tõlgitud.
  • Sisukord hästi üles ehitatud, leiab vajaliku üles.
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Saab selgeks mis asi on OpenNMS ja kuidas seda kasutada.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,3 Artikli tutvustus olemas, versioon on puudu.
Sissejuhatus 0,5 0,4 Lühike sissejuhatus, aga ütleb täpselt ära millega tegu.
Tehniliselt korrektne 1 1
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Viide kasutatud allikale on olemas.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Kõik teostamiseks vajalik on olemas.
Sisu 4 3,7 Sisu on hea, võtab kokku vajaliku ja üleliigset juttu ei ole.
Ülesehitus 1 1 Peatükid on loogilises järjekorras.
Kirjavead ja õigekiri 1 0,7 Mõnes kohas oli komavigu ja osad laused oleksid võinud lühemad olla.
Kokku 10 9,1


Retsenseeris: Erki Marmor AK21