Talk:PAM

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
  • Artikkel annab hea ülevaate PAM ehk Pluggable authentication modules on mehhanism audentimis süsteemist.
  • Sissejuhatus on piisav ning annab lugejale arusaama, mis programmi ja süsteemiga tegu on.
  • Sissejuhatuses oli välja toodud mis operatsioonsüsteemidel PAM töötab, kuid mitte mis versioonidel.
  • Artiklis pole mainitud kuidas kuidas tööriista paigaldada, kuid on välja toodud viide artikli lõpus välisele saidile kuidas seda teha.
  • Ülesehitus ja vormistus on korralik ja hea.
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Põhiline osa PAM-st on põhjalikult ära seletatud.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,25 Artikli kirjeldus ja mis operatsioonsüsteeme toetab on mainitud aga

programmi versiooni ei ole välja toodud.

Sissejuhatus 0,5 0,5 Sissejuhtaus on piisav ja informatiivne.
Tehniliselt korrektne 1 1 Artikkel on tehniliselt korrektne.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Kasutatud kirjandus on korrektne ja usaldusväärne.
Näited kasutamiseks/käsud 1 0,75 Näited on välja toodud kuid ei pruugi piisavad olla.
Sisu 4 4 Piisav.
Ülesehitus 1 1 Hea
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Mõned üksikud stiilivead mille üle ei noriks.
Kokku 10 9,5


Retsenseeris: Kalju Hõbemäe A22 22.12.11