Talk:PC KartKicker

From ICO wiki

Retsensioonid

Retsensioon meeskonnalt [1]

XML ja XSD fail

Näidisfail valideerib ning struktuur vastab osaliselt etteantud kriteeriumidele

1. On vähemalt neli loogilist dimensiooni - leidsime viis

2. Valdavalt on kõik andmed defineeritud atribuutide väärtustena - raskesti loetav XML fail.

3. ID-sid pole kasutatud. Kasutatud on liigselt palju atribuute. Identifitseerimiseks saab põhimõtteliselt kasutada ainult name atribuuti. Ülejäänud atribuudid on üleliigsed ja võiksid olla XML-elemendid.

4. Identifitseerimiseks võiks kasutada ikkagi numbrilisi väärtuseid ja vähemalt üks element peaks olema unikaalne, sest nii oleks tagatud loogilisem ja veakindlam andmevahetus. Samuti vastaks selline identifitseerimine andmebaasi Primary Key väärtustamise põhimõttele.

5. Elemente <case>, <cpu> jne (kõik ülejäänud ka) saab nt name ja teiste tema sees olevate atribuutidega lisada piiramatul arvul, ilma et viga tekiks.

6. Nimetuste kasutamine atribuutides ja XML-elementides on ühtlase stiiliga.

7. Transformatsioone on esitatud kaks, aga kumbki sisaldab vaid üht for-each klauslit, mistõttu ei vasta see nõuetele.

8. Tingimuste kontrolli pole transformatsioonides kasutatud.


Transformatsioonid

XML -> HTML transformatsioon

Väljundiks olev HTML annab W3C validaatoris mitu viga:

1. XML -> HTML lühike ja ikka vigu täis!!!!

2. Puudub dokumendi tüübi deklaratsioon (<!DOCTYPE HTML SYSTEM>).

3. Head elemendis on sees H1 element, mis kindlasti seal ei peaks asuma.


XML -> XML transformatsioon

Pole esitatud, seega selles osas ei vasta töö esitatud tingimustele.


Üldiselt võiks öelda, et kehvake ja tuleks veel pingutada. Oluline õppeinfo ja praktiseerimise võimalus on jäänud kasutamata. Eriti mis puudatab arvutusi ja tingimuste kontrolli transformatsioonis.


Retsensioon meeskonna PC KartKicker esitatud XML-failidele

Koostaja: Ninjas in pyjamas

Meeskonna "PC KartKicker" XML failide sisu leiate SIIT

XML ja XSD

XML fail valideerib ja valideerimise lõpptulemusena ei ole tulnud ühtegi viga. Dimensioonide arv vastab õppejõu nõutud tingimustele ja antud töös neid isegi 5. Dimensioonid on hästi spetsifitseeritud, palju atribuute, kuid samas selle tõttu ka antud fail natuke raskem loetav. Ei ole ühtegi unikaalseid elemente - ehk numbrilisi väärtuseid pole, nagu näiteks ID. Ühelt poolt see ei ole probleem, kuna on olemas palju teisi, aga teiselt poolt see on vastane andmebaasi identifitseerimise põhimõttele, kus on alati olemas numbriline Primary Key.


Transformatsioonid

Tehtud kaks transformatsioone. Mõlemad sisaldavad ainult üht for-each klauslit, mistõttu nad ei vasta õppejõu poolt väljatoodud nõuetele. Samas transformatsioonides puuduvad tingimusi ja nende kontroll.

XML -> HTML transformatsioon

1. Puudub <xsl:output method="html" indent="yes"/>

2. Väga lühike

3. Tundub, et meeskond teinud vigade parandust, kuna nüüd validaatoris ei ole enam vigu

XML -> XML transformatsioon

Pole tehtud eraldi, kuid validaatoris kood saab läbi ilma veata.

Kokkuvõte

XML fail on korrektne ja meie arvates, liiga mahukas - näha on, et rohkem jõudu meeskond pani just selle osale, kuid samas võiksid rohkem süvineda XSLT-de tegemisse. Samas nad on tublid, kuna parandasid enda pisiveod, mis olid varemates retsensioonides märgitud. Aga vaja ikka juurde teha XML -> XML transformatsiooni.

Retsensioon meeskonna PC KartKicker esitatud XML-failidele

Koostaja: [2]

Meeskond PC KartKicker on kokku esitanud neli faili: XML-faili, skeemifaili, XSLT faili HTML formaati transformeerimiseks ning XSLT faili XML formaati transformeerimiseks. XML fail sisaldab endas nelja loogilist dimensiooni. ID atribuute pole kasutatud, mis ei taga 100% atribuutide unikaalsust, kuid sobiv on see, et andmed on defineeritud atribuutide väärtustena. Kodutöös nõutud 3-el dimensioonil ID-st enamate atribuutide kasutamine on täidetud nõuetele vastavalt. Samuti läbib XML-fail erroriteta validaatori poolse kontrolli. Skeemifail (XSD) on korrektselt formuleeritud ning läbis edukalt validaatori kontrolli. Olemas on kaks XSLT fail HTML ja XML formaati transformeerimiseks, kuid need ei ole tehtud eraldi. Failid sisaldavab vaid ühte for-each klauslit ning ei sisalda tingimuskontrolle. head elemendi sees on H1 element, mis peaks kuuluma body elementi. Antud meeskonna esitatud failid täidavad vaid osaliselt kodutööle esitatud nõuded.