Talk:PenguinHorde

From ICO wiki

Retsensioon meeskonna PenguinHorde analüüsile

Rühm PenguinHorde on projekti ideeks valinud kliendirakenduse loomise kino Penguin Screen jaoks. Projekti eesmärk on selgelt välja toodud ning analüüs on tehtud vägagi põhjalikult ja see on üsna kergesti mõistetav. Kenasti on ära märgitud, kes on rakenduse kasutajateks ja mida kasutaja rakenduses teha peab saama. Lühidalt on selgitatud kogu hüpoteetilise kino toimimist, mis lihtsustab ka rakendusele esitatavate nõuete mõistmist. Näiteks, et broneerides pole konkreetne koha number saalis vajalik, vaid oluline on jälgida nö saali täituvust.

Rakenduse funktsionaalsused on kenasti välja toodud kahe listina: must have ja nice to have. Funktsionaalsused tunduvad täiesti reaalselt teostatavad. Must have osa tundub võib-olla pisut tagasihoidlik, aga eks siis saabki nice to have osast vajadusel lisa hammustada. Põhjalikult on küll selgitatud, miks kasutajakontode loomine pole otseselt vajalik, kuid lisaksime, et kasutajakontode olemasolu võimaldaks kliendil kerge vaevaga kontrollida enne kinno minekut oma tehtud broneeringuid juhul kui vahepeal on ära ununenud, millisele filmiseansile broneering sai pandud.

Esitatud on andmebaasi mudel ja lisatud ka mõned selgitavad kommentaarid. Põgusal vaatlemisel ühtegi viga silma ei torka andmebaaside osas ja tehtu vastab kirjeldusele.

Kasutajaliidese loomisel plaanitakse kasutada ASP.Net võimalusi. Seega kas omatakse sellega varasemat kogemust või ollakse valmis lisatööd tegema uute teadmiste omandamiseks. Positiivsena võib veel välja tuua, et rollid on rühmaliikmete vahel selgelt ära jaotatud. Ilmselt teeb see projekti haldamise mõnevõrra lihtsamaks, kuna vastutusalad on kindlaks määratud.

Üsna raske on välja tuua ettepanekuid, kuidas rakendust paremaks teha, kuna analüüsis on väga selgelt rakendusele esitatavaid nõudeid põhjendatud. Nice to have osas kasutajakontode lisandumisel võiks olla kasutajal võimalus pärast filmi vaatamist anda oma hinnang (näiteks 5 tärni süsteemis).

Kokkuvõttes on tehtud põhjalik analüüs, mis loodetavasti teeb rakenduse realiseerimise meeskonnale tublisti lihtsamaks.Kino toimimist ja rakenduse funktsionaalsusi on nii detailselt selgitatud, et päris keeruline on välja pakkuda täiendusi. Must have funktsionaalsusi tundub pisut vähe olevat, kuid nice to have osas on päris palju häid võimalusi, mida lisaks realiseerida, kui ajalimiit lubab.

Retsenseeris LendBook