Talk:Pohjavesi

From ICO wiki

Meeskond Põhjavesi

Tagasi kaugõppe meeskondade lehele

Retsensioon meeskonna Spooky Scary Skeletons rakenduse AVE 2.0 analüüsile

https://wiki.itcollege.ee/index.php/Meeskond:_Spooky_Scary_Skeletons


Väga põhjalik analüüs ja kasutatud funktsionaalsuste ning tehnoloogiate nimistu on muljetavaldav. Panen samuti tähele et tegemist on pigem sotsiaalvõrgustiku stiilis rakendusega, kus kõik kasutaja tehtud muudatused on kõigile nähtavad ja sellega eristutakse teistest vabalt kättesaadavatest kalendri ja todo äppidest (paralleeli võib tuua Facebookiga, mis alustas üsna sarnaselt, kuid oli loodud pigem omavaheliseks suhtlemiseks koolikaaslaste vahel) .

Meeldis, et tööpõhimõtted on selgelt lahti seletatud ja on välja toodud eraldi kliendi ja serveri poole funktsionaalsused. Samuti on koostatud põhjalik andmebaasimudel, loetletud kasutatavad tehnoloogiad ning suurt rõhku on pandud projektdokumentatsioonile ja loetavusele (api kirjeldus, koodi stiilireeglid). Idee on samuti hea ning selline rakendus oleks reaalselt vajalik, kuna eriti kaugõppes on tihtipeale segadus, millal mingi kodutöö tähtaeg saabub. Enamus ÕIS-ist ja Moodle-st kättesaadavast infost käib päevaõppe kohta, kus nõuded ja tähtajad on erinevad.

Jäi lahtiseks küsimus, kas kõik üles pandavad taskid lähevad automaatselt avalikuks või saaks ka selliseid ülesandeid märkida, mis puudutavad vaid ühte kasutajat ja mida ta ei taha teistele jagada, kuid mis on siiski konkreetse õppeaine või grupiga seotud. See võimaldaks kasutajatel täpsemalt oma tegevust planeerida ning väiksemateks alaülesanneteks jagada ilma, et ta oma plaane teistega jagama peaks. Ja nii peaksid ka teised kasutajad kinnitamiseks üle vaatama vaid need ülesanded, mida kasutaja on hinnanud ka teisi puudutavaks. Juhul kui kasutajad ei saa enda jaoks personaalseid märkmeid teha, püsib endiselt vajadus selle programmi kõrval ka teist planeerimise viisi kasutada.

Kokkuvõttes väga põhjalik ja korrektne töö!