Talk:PostgreSQL

From ICO wiki

Ülevaade

Referaat on kirjutatud lihtsalt ning arusaadavalt ja ülesehitus on loogiline. Kuivõrd autor on kirja pannud ka süsteemi tähtsamad parameetrid, on lugejal võimalus hinnata, kas Postgres vastab tema nõuetele. Referaati kasutades on lugejal võimalik andmebaasisüsteem edukalt installeerida ning lisaks ka mõnevõrra turvalisemaks konfigureerida. Kasutatud materjalid on viidatud ning on ka piisavalt autoriteetsed.

Ettepanekud

Kirja võiks panna ka selle, kuidas andmebaasisüsteemi käivitada ja sulgeda.

Ning kuna installeerimine ubuntu näitel oli kirja pandud, võiks lisaks ära kirjeldada vaikimisi struktuuri, kus mis asub (konfiguratsioon, andmefailid jms) koos tähtsamate konfiguratsiooniparameetrite ja näitega, kuidas muuta asukohta, kuhu salvestatakse andmefailid (juhuks kui üks ketas täis saab vms)

Hea meelega loeks ka võrdlust teiste enamtuntud andmebaasisüsteemidega, näiteks jõudluse, turvalisuse jms seisukohast.

Lisaks ka seda, millised on võimalused lisaks mainitule, süsteemi turvalisuse paremaks tagamiseks.


Hindaja : Roland Vares


Õppejõu kommentaar:

Referaadi sisuline osa OK.

"objekti-ratsionaalne" - pole õige. Ratsionaalsus ei puutu siin asjasse. Vaata originaalteksti hoolikamalt. Kasutades mõisteid MVCC’d - tuleks viidata või ise selgitada, mida antud lühend tähendab. Kirjakeel tuleb üle lugeda ja õigekirjavigu tuleb päris tihti ette.