Talk:REMS

From ICO wiki

Retsensioon meeskonna REMS XML-failile

Retsenseeris meeskond AFFA II

Meeskond REMS on loonud XML faili, mis sisaldab informatsiooni erinevate jookide kohta. XML faili loomise eesmärgi kirjeldus annab üldise ülevaate ülesandepüstitusest ning on piisavalt selge, et saada esmane ülevaade teostatud tööst.

Kontrollimaks teostatud töö kvaliteeti, kasutasime kõigepealt XML-i valideerimist esmalt lihtsalt süntaksi kontrollina ning seejärel ka skeemifaili vastu. XML-i süntaksi poole pealt on asi korras, kuid paraku skeemifaili vastu valideerides annavad erinevad kasutatud validaatorid kõik veateateid ning täiendava testimise puhul genereerib nt ka Visual Studio 2012 antud XML faili puhul veidi erineva skeemifaili. Jättes kõrvale valideerimise probleemi, on muus osas loodud XML failiga tööle esitatavad struktuurinõuded täidetud. Arvestades valideerimisel tekkinud probleemi, oleks kindlasti kasuks tulnud, kui lisaks teostaja omapoolsele testimisele oleks olemas olnud ka DTD skeemifail, mis oleks võimaldanud läbi viia täiendava valideerimise.

XML-i sisu kuvamiseks oli loodud üks stiilifail. Wiki lehel oleks võinud ära tuua kirjelduse, mis infot antud stiilifailiga kuvatakse. Praegusel juhul võib eeldada, et kuvatud on kogu XML failis sisalduv informatsioon ning kuna XML faili pole väga mahukas ja on ka inimsilmale suhteliselt hästi loetav, sai selles suhteliselt hõlpsalt ka veenduda. Keerukama faili puhul ei oleks see pruukinud nii enam olla.

XML faili sisu kuvamisega kerkib esile teine probleem. Nimelt on XML failis encoding valitud iso-8859-1, mis aga testimisel kasutatava Mozilla Firefox brauseri puhul tähendab seda, et kõik XML failis sisaldunud täpitähed kuvatakse valesti. Kui oleks kasutatud utf-8 kodeeringut, toimiks asi hästi ning ka täpitähed oleks loetavad. See võib olla küll tingitud ka testkeskkonna spetsiifikast, sest vaikimisi salvestati failid testkeskkonnas utf-8 kodeeringus ning kui salvestame failid ümber iso-8859-1 kodeeringus, töötab kõik õigesti. Muus osas info kuvamisele etteheiteid pole ning positiivsena võib esile tõsta ka selle, et kuvatav vaade on muudetud värvilisemaks ehk silmale meeldivamaks lugeda.

Kokkuvõttes jäävad tööd siiski selgelt varjutama XML faili mittevalideerumine lisatud skeemifaili vastu ning testkeskkonna jaoks probleeme tekitanud kodeering.