Talk:ReadyBoost

From EIK wiki

Ülevaade ReadyBoost võimalustest oli lühike ja konkreetne. Täpselt oli kirjeldatud kuidas süsteemi seadistada, et ReadyBoosti kasutada. Toodud pildid lihtsustasid ülevaadet ja andsid parema arusaama, kust antud teenust aktiveerida ja hallata. Kirjeldatud olid ka nõuded ja piirangud välisele andmekandjale, et ReadyBoost korralikult töötakd. Ülevaade oleks võinud sisaldada arvulisi näiteid operatsioonisüsteemi töökiiruse paranemisest ReadyBoosti kasutades.

-Toomas Rohumets A21


ReadyBoosti ülevaade oli hea, minule kui mitte midagi teadjale oli see lühidalt ja selgelt kirjutatud. Oli hea ülevaade millega on üldse tegu ja mis ta teeb. Autor oli välja toonud nõuded välisele andmekandjale, hea koht kust tulevikust seda vaadata kui vaja läheb. Autor samuti annab soovitusi milline peab andmekandja olema. Seadistamise kohta on samuti hea ülevaade koos piltidega. Autor on kõikidele vajalikel teemadel peatunud ja on teinud head tööd.

Kristjan Pajumaa A22Autor on väga ilusti lahti kirjutanud ReadyBoost'i olemuse. Sellelt lehelt saab ilusa kire ülevaate, millega on tegu ja kuidas seda seda seadistada. Kuid minu jaoks on siin liiga vähe detailsust. Ma ei saaks kindlasti tugineda vaid sellele artiklile, pidin mine informatsiooni juurde hankima. Autori jutust jääb ekslikult arusaam, et Windows Vista ei toeta ReadyBoosti puhul NTFS failisüsteemi ja Vista jaoks on siis maksimumiks 4GB, mis tuginedes lingile [[1]] osutub vääraks. Oleks võinud välja tuua vista SP1 ja SP2'st tingitud erinevused. Üldise pildi ettesaamiseks jäin ma autori kirjutisega rahule, kuid kui mind teema rohkem huvitaks, siis jääb sellest väheseks.

Maarek Varres