Talk:Redaktor nano kasutamine

From ICO wiki

Õppejõult: "Klaviatuuri põhine" - kõik tekstitöötlusprogrammid kasutavad klaviatuuri. Parem oleks ümber sõnastada


Lisaks autorile võiks ka rüm mainitud olla:)Mernits 12:47, 26 April 2010 (EEST)

Antud artiklis on loodud põgus ülevaade tekstiredaktorist nano. Ette võiks autorile heita mõningad trükivead järgnevates lausetes:

  • Tõstutundlik otsingu funktsioonid
  • Inrteraktiivne otsi ja asenda (koos ajalooga)
  • Enamasti käivitatakse käske nano redaktoris hoidel all Ctrl klahvi ja vajutades mõnda tähte klaviatuuril.

Üldiselt pole tööl viga, võibolla natuke lühike, uurides ise nano tekstiredaktorit, leidsin seal oleval veel klahvikombinatsioone erinevate funktsioonide teostamiseks. Kuna neid kombinatsioone polnud seal tohutult ning artikkes on hetkel lühike, oleks võinud tuua töösse pikkuse andmiseks ning nano põhjalikumaks ülevaateks rohkem klahvikombinatsioone. Kuna artikkel ise on lühike siis sellest ka lühike retsensioon.

Siim Soe, A22.