Talk:Regulaaravaldis

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
  • Artikkel annab ülevaate regulaaravaldise olemusest ja kasutamisest.
  • Artiklil tutvustus on olemas ning see osaliselt 'sööb' ka sissejuhatuse ära.
  • Ülesehitus on väga hea ja selge. Loob kohe hea ülevaate artiklist.
  • Sisu on korralik ja korrektne. Sisukas.


KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Annab hea ülevaate ning on selge.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,4 Tutvustus on lühike kuid põhjalik
Sissejuhatus 0,5 0,3 Sissejuhatus on ülevaatlik kui enamuse võtab enda alla tutvustus.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehniliselt on korrektne.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Kasutatud on väga palju allikaid ning tekst sisaldab viitasi.
Näited kasutamiseks/käsud 1 0,8 Illustratiivsed näited olid olemas. Lühikesed ja konkreetsed..
Sisu 4 4 Väga põhjalik töö. Piisavalt pikk.
Ülesehitus 1 1 Loogiliselt ülesehitatud - esmalt tutvustatakse teemat ning seejärel hakatakse lähemalt tutvustama kasutamist.
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Ühtegi kirjaviga silma ei hakanud. Keelekasutus on väga hea.
Kokku 10 9,5

Retsenseeris Kersti Lang A21 (2011)