Talk:Retsensioon Makerile

From ICO wiki

Retsensioon Makeri rakenduse analüüsile

Käesolevas retsensioonis analüüsitakse meeskonna Maker poolt loodavat WPF rakendust, mille eesmärgiks on hallata töötajate tööaja arvestust, nende vastutuses olevate seadmete nimekirja ja töötajate sertifikaate. Projekti idee on praktiline – see on mõeldud kindlale sihtrühmale ning see rakendus võib leida reaalset kasutust, vahetades välja vanad Excel-i tabelite põhised lahendused.

Projekti kirjeldus vastab eesmärgile ja sobib oma keerukuselt aine läbimiseks püstitatud kriteeriumitega. Rakenduse analüüs on põhjalik ja läbimõeldud, seetõttu on seda lausa lust lugeda.

On tore, et mõeldud on nii töötajate kui juhtide rolli peale ning nende rollide võimalused ja erinevused on ka lahti kirjutatud. Funktsionaalsused, mida soovitakse saavutada on välja toodud. Kiitmist väärib ka juhi (administraatori) ja töötaja vaadete kirjeldus. Kindlasti on analüüsi käigus põhjalikult tehtud eeltöö suureks abiks hilisemal rakenduse koostamisel.

Projekti skoop võib osutuda liiga suureks, kuna selles meeskonnas on ainult üks liige ja on oht, et ta võib jääda ajahätta, kui proovib korraga liiga palju funktsionaalsusi rakendada. Samas on selle peale mõeldud, sest see on toodud välja riskina. Funktsionaalsused on jagatud kaheks. „Must have“ funktsionaalsused on mõistlikud ja läbimõeldud. Veel on “nice to have” funktsionaalsed, mida ei jõua kohe teha. Lisaks on kirjeldatud funktsionaalsused, mida võiks rakendusse lisada kunagi tulevikus, seega on rakendusel potentsiaali edasi kasvada.

Analüüsi üheks puuduseks võib pidada ERD-mudeli kuvatõmmise halba resolutsiooni. Väga keeruline on täpsemalt arusaada andmebaasi tabelite omavahelistest suhetest ning tabeli atribuudid ei ole loetavad. Küsimusi tekitab tabel AuthMod-i funktsionaalsus, kas seda tabelit on ikka vaja. Parema kvaliteediga pilt annaks ehk vastuse.

Wiki lehel puudub hetkel logi, mis võimaldaks jälgida projekti arengut.

On aru saada, et projekti tegijal on kindel eesmärk, mille poole püüelda. Põhjalik analüüs väärib kiitust ja kindlasti on rakenduse loomisel kasu.


meeskond Johhaidii