Talk:Retsensioon MinuKV kohta

From ICO wiki

Retsensioon MinuKV kohta

https://wiki.itcollege.ee/index.php/Meeskond:_MinuKV

MinuKV grupp on andnud oma analüüsis väga hea ülevaate enda loodava rakenduse sisust ning kellele see suunatud on. Leiame, et selline rakendus oleks väga kasulik, sest hetkel eksisteerivad kinnisvaraportaalid on keskendunud rohkem maaklerite mugavusele ning müügikuulutustele ja vähe pööratakse tähelepanu kliendi mugavusele ning info kättesaadavusele.

Antud rakenduse puhul võib pidada positiivseks seda, et kõik vajalik tundub olevat olemas ning see on ka kliendisõbralik ja lihtne kasutada. Samuti peaks see kiirendama suhtlust kliendi ja maakleri vahel.

Puuduseks võib pidada ehk ainult seda, kui ajapuuduse korral ei jõuta realiseerida objektide näitamist kaardil. Tavakasutaja jaoks on tavaliselt asukoht üks määravamaid faktoreid kinnisvara soetamisel ning kui rakenduse puhul pole objekte näha kaardil, siis võtab see ilmselt kvaliteeti alla. Meie arvates peaks see funktsionaalsus olema kindlasti realiseeritud.