Talk:Serveri rollid

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Kuidagi lühike, tühi ja mittemidagiütlev. Kirjutatud on igast rollist midagi, natuke ja kokkuvõtvalt. Ega see virtuaalpaber raisata ei ole jah. Minumeelest on esimese asjana puudu see kõige olulisem. Et see "Roll" ongi see, mis teeb serverist serveri. Rolli puhul pole tegemist mitte millegi muuga kui teenusega, mida server osutama hakkab. Välja oleks võinud tuua ka need kõikse olulisemad rollid: AD DS, DHCP, DNS jne.

Seejuures peab muidugi märkima, et kirjutaja on väga kenasti ja kokkuvõtlikult kirja pannud mis "Roll" mida teeb.

Kristjan Kalder A22


Retsenseerija Vladimir Kolesnik A22

Tegu on Server Roles (ehk serveri rollid) juhendiga. Igale serverile võib määrata üks või mittu teatava rolli. Serveri rollid kirjeldavad serveri peamisi funktsioone ja võrguadminile on väga oluline teada mille jaoks iga roll on vaja ja milles valdkonnas seda saab kõige parem kasutada. Selles suhtes, antud juhend andis hea ülevaate serveri rollidest.

Autor alustab oma artikle sissejuhatusega, kus ta üldiselt tutvustab lugejaid serveri rollidega ja milleks neid on vaja. Siis hakkab peaosa, kus kirjutaja juba hakkab sügavamalt rääkima iga serveri rollidest. Antud juhendis oli hästi seletatud kõik olulised serveri rollid. Kui inimene pole varem kokku puutunud rolli paigaldamisega, saab ta tänu antud juhendile sellega hakkama.

Siis autor liigub edasi ja toob lugejatele taabeli, kus saab võrrelda mis rollid võib paigaldada, oleneb sellest, mis Windows Server 2008 R2 väljalase kasutajal on. Lõppuosas autor toob näidet piltitega kuidas saab rolli paigaldada. Lisaks, autor toob video näidet, kuidas saab veebiserveri rolli paigaldada mida on loomulikult väga kasulik ka.

Kõige rohkem meeldis see, et autor väga kenasti jutustas igast rollidest. Kokkuvõttes võin öelda, et tegu on väga hea tööga.

Vadim Vinogradin A21

Valisin retsentsiooni kirjutamiseks Allar Adobergi artikli, sest selle artikli teema on otseslt seotud Windows Serveri administreerimise õppeainega, millega ma tegelesin viimasel ajal. Serveri roll – see on serveri funktsioon. Allar tegi suure töö artikli kirjutamiseks, kuna selleks ta kindlasti pidi lugema palju selle valdkonnaga seotud infot. Serveri rollide aru saamine - see on väga mitmekesine ja lai küsimus. Töö struktuur on hästi läbi mõeldud ning üles ehitatud: iga peatüük on põhjendatud ja loogiliselt koostatud. Töös ei ole palju illustratsioone, aga mulle meeldis väga pilt, mis demonstreerib Windows Server 2008 R2 operatsioonisüsteemi versioonide rollide võrdlust. Selle pildi abil võib vaadata ja valida versiooni, mis vastab kõige paremini Teie nõudetele. See artikkel on kasulik inimestele, kes tahab alustada, tuttvuda ja töötada Windows Serveriga, sest siin on kirjeldatud rollid, millega süsteemiadministraatorid võivad töötada. Töö nõrgaks kohaks võib pidada seda, et autor ei kirjutanud rollidest põhjalikult. Kuid kokkuvõtteks võib öelda, et Allari töö on tugev, kasulik ja huvitav. Ta sai hästi teema avada ja lugejale esitada.


Rene Sepp A21

Esmalt on kirja pandud, mis Serveri Roll oma olemuselt üldse on. Järgmisena hakatakse rääkima Windows Server 2008 R2 operatsioonisüsteemi erinevatest rollidest ja tehakse lühitutvustus nendest ning räägitakse lühidalt, mis nende rollidega kasulikku teha saab. Väga hea lisa artiklile annab "Windows Server 2008 R2 operatsioonisüsteemi versioonide rollide võrdlus" pildi näol. Selle pildi järgi saab teha otsuse, millist Windows Server 2008 R2 versiooni kõige kasulikum kasutada oleks. Kokkuvõtteks võib õelda et teema on hästi üles ehitatud. Midagi ei ole liiga palju ega liiga vähe, selline kiire ja ülevaatlik artikkel.

Tiit Maripuu AK22

Ära on toodud nii operatsioonisüsteemi, kui ka rakendusserveri rollid, samuti uut huvitavat tehnoloogiat nimega Hyper-V, mille näol on tegu Windows Serveri Virtualiseerimisega.

Samuti on mainitud haldamiseks vajalikke vahendeid.

Iga teema kohta on toodud lühidalt, kuid piisavalt informatsiooni esialgseks ülevaateks. Kui tahta igasse serveri rolli teemasse süviti minna, siis antud juhul ei mahuks ühte artiklisse kogu see info niikuinii ära.

Seega võiks öelda, et mahu poolest on artikkel ok.

Operatsioonisüsteemi versioonide rollide võrdlustabel, tehtuna artikli autorite endi poolt, oleks kindlasti andnud veel plusspunkte juurde.