Talk:Signaalid ja kill

From ICO wiki

Retsensioon täiendatud artiklile "Signaalid ja kill" (autor Henri Paves)

Aleksandra Sepp, AK21
07.11.2017

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Artikli skoop on mõistlik, loogiline. Ei sisalda üleliigset infot.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5 Selge ja arusaadav teema tutvustus. Versioon olemas.
Sissejuhatus 0,5 0,5 Eraldi sissejuhatust pole, kuid eeltutvustuses on kõik olulised terminid ja selgitus kenasti välja toodud.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehniline korrektsus on ülihea.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Artikli autor on kasutanud usaldusväärseid allikaid. Korrektne viitamine.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Käsud/näited on olemas, hästi lahti seletatud.
Sisu 4 4 Väga sisukas, kuid samas kergesti jälgitav. Hea õppematerjal.
Ülesehitus 1 1 Ülesehitus on hästi läbimõeldud.
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Vigu ei ole tuvastanud, kergesti loetav materjal.
Kokku 10 10 Antud artikkel oluliselt erineb eelmisest versioonist. Väga hea töö. Oli põnev ning meeldiv lugemine.

Retsensioon teemal "Signaalid ja kill"

Antud artiklit esimest korda lugedes jäi silma koheselt raske loetavus. Näiteks „bulletite“ loetelu, kus loetelu punktid rasvaselt rõhutatud olla võiksid. Samuti on häiriv teksti liiane kokkupressitus. Mainimata ei saa jätta ka asjaolu, et artikli algusest on puudu sisukord ning teose lõpust ka kokkuvõte.

Arvestades seda kui keeruline on reaalselt inglise keelset tehnilist teksti eesti keelde tõlkida, võib väita, et keeleliselt on artikkel suhteliselt hästi üles ehitatud. Kuid sellegipoolest jäi silma kriipima sõna „signaalihändler“, millele oleks kindlasti parema eesti keelse vaste leidnud.

Pärast mitmendat korda lugemist peab tõdema, et selle artikli lugemine tõestas mulle kui vähe ma reaalselt Linuxi signaalidest tean. Ehk siis suunas mind nende tausta uudishimulikult edasi uurima.


Kriteerium Maksimum Minu Hinnang Põhjendus
Ülesehitus 4 2 Ülesehitus jätab soovida
Sisukord 2 0 Puudub
Skoop 2 2 Suund on autoril täidetud
Sisu ajakohasus 2 2 Linuxi põhikäsud on aegumatud
Käskude Väljatoomine 1 1 Käsud rõhutatud
Teksti Loetavus 1 0,5 Kohati ebamugav
Õigekiri, Keelekasutus 2 1,5 Aktsepteeritav
Kokkuvõte 4 0 Kokkuvõte kui selline osa tekstist puudus
Kasutatud Allikad 2 2 Olemas


Seega hindan antud artiklit 11 punktiga kogusummast 20.

Retsenseeris: Janar Märjama, A22

--

Referaati korrastatud 27.05.2010, Ulvar Petmanson