Talk:Skript, mis teeb sama mis WinToFLash

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Tere.

Hetkel loogikaviga sees: kasutajalt palutakse sisestada 4 formattimiseks, aga jätkatakse 6-ga :)

Heiki


Tere.

Tegemist on popupi tüübi mitte vastuse väärtusega

  1. (popup tekst, ajaline limiit, Title, popupi tüüp
   #0 Show OK button. 
   #1 Show OK and Cancel buttons. 
   #2 Show Abort, Retry, and Ignore buttons. 
   #3 Show Yes, No, and Cancel buttons. 
   #4 Show Yes and No buttons. 
   #5 Show Retry and Cancel buttons.

Vastus: EI

PS C:\Windows\system32> $popup = new-object -comobject wscript.shell

$vastus = $popup.popup("Alustame USB pulga $path formateerimist. Kõik andmed kustutatkse! Jätkame?",0,"Format",4)

$vastus

7

Vastus: JAH

PS C:\Windows\system32> $popup = new-object -comobject wscript.shell

$vastus = $popup.popup("Alustame USB pulga $path formateerimist. Kõik andmed kustutatkse! Jätkame?",0,"Format",4)

$vastus

6

Heiki

Minu viga, nõus!