Talk:Sshguard

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
  • Antud artikkel annab põhilise ülevaate SSHGuard'ist, selle paigaldamisest ning konfigureerimisest.
  • Sissejuhatus ning sisu on raskusastmelt arusaadav ka algajale Linux'i kasutajale.
  • Kirjavead peaaegu puudusid.
  • Võiks ära märkida mis SSHGuard'i versiooni kohta antud artikkel käib, kõik muu on korras.


KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,4 Põhiline osa SSHGuard’ist on põhjalikult ära seletatud.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,3 Artikli tutvustus on olemas, kuid kahjuks ei märganud kusagil SSHGuard’i versiooninumbrit.
Sissejuhatus 0,5 0,5 Sissejuhatus on hästi kirjutatud ning on täiesti arusaadav ka algajale Linux’i kasutajale.
Tehniline korrektsus 1 1 Artikkel on tehniliselt korrektne.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Kasutatud kirjandus on korrektne ja usaldusväärne.
Näited 1 1 Näitekäsud on kenasti välja toodud ning igal käsul oli korrektne selgitus.
Sisu 4 3,8 Sisu katab põhilise, kuid piisava osa SSHGuard’i implementeerimiseks. Võiks lisaks olla mõni pilt illustratsiooniks.
Ülesehitus 1 1 Kirjatöö on ilusti üles ehitatud- tekst korrektselt jagatud näitekäsud muust tekstist mugavalt eraldatud.
Õigekiri 1 1 Miniatuurne kirjaviga teises pealkirjas, õigesti oleks “Installeerimine”, muud kirjavead silmnähtavalt puudusid.
Kokku 10 9,4

Teet Saar A22, 18.12.11