Talk:SystemRescueCd

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Välja on toodud vajalikud eelteadmised ja eeldused artikli mõistmiseks
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5 Tutvustuses on välja toodud versioon, mida on artikli tegemisel kasutatud.
Sissejuhatus 0,5 0,5 Sissejuhatus ja tutuvustus annavad kokku piisava eelvaate teemast. Samas oleks võinud need kaks alapunkti, info kättesaadavuse kohapealt, siduda üheks.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehniliselt on korras.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Olemas.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Olemas.
Sisu 4 4 Küllaltki ladusalt ja loogilises järjekorras lahti kirjutatud.
Ülesehitus 1 1 Loogiliselt ülesehitaud. Näited järgisid ühtset ja korrektset stiili.
Kirjavead ja õigekiri 1 0.5 Kohati esineb vigu terminoloogias, mis tekitavad segadust NT väikelüüs - kas see peaks tähendama vaikelüüsi ehk default gatewayd?
Kokku 10 9,5


Retsenseeris: Sander Saveli A22