Talk:TÜC

From ICO wiki

Analüüsi retsensioon meeskonnalt "Ventilaator"

Meeskonna TÜC analüüs on kirjutatud põhjalikult ja kirjeldab ülevaatlikult nende rakenduse eesmärki ning funktsionaalsust. Analüüsist on aru saada, milline on oodatav funktsionaalsus ning milliseid tegevusi tavakasutaja saab sooritada.

Valitud projekt tundub väga ambitsioonikas, kuna eeldab keskset serverit ning klientrakenduse loomist.

Üks tekkinud küsitavus oli seoses sellega, et kasutajad valivad endale kasutajanime. Mainiti, et hetkel on facebookis mitmeid kasutajagruppe, kus toimub sarnane küüdi pakkumine ning otsimine. Meie hinnangul on selle lahenduse üheks oluliseks plussiks, et facebookis kasutavad inimesed omaenda nime - nad ei ole anonüümsed. Sõiduvahendi jagamine ning võõrasse sõidukisse istumine on siiski seotud teatava riskiga kummagi poole jaoks. Sooviksime teada, kas Teie hinnangul anonüümne kasutajanimi suudab tekitada piisavalt usaldust või tuleks kuidagi end kõigepealt autentida ja kasutada oma pärisnime.

Arusaamatuks jäi, kas kasutajale pakutakse valik võimalikest lähte- ja sihtkohtadest, mis on eelnevalt arendajate poolt andmebaasi salvestatud, või antakse kasutajale vastavate parameetrite sisestamisel vabad käed. Viimasel juhul rakendus näiteks vaevalt Tallinn-Haapsalu küüdi otsijale Tallinn-Hiiumaa otsa pakuks, kuigi ideaalis ju võiks. Lisaks peab arvestama kohanimede erinevate kirjapiltide esinemise ning kirjavigade paratamatu tekkega.

Mainite ka, et rakenduse eesmärk on teha ligipääs taolisele keskkonnale mugavamaks. Sõltuvalt aine skoobist on mõistetav, et lahendus teostatakse eelkõige WPF-rakendusena, kuid kas tulevikuperspektiivi arvestades poleks Teie arvates mugavam, kui kogu rakendus oleks realiseeritud veebis ja/või mobiilis?

Mugavust lisaks ka ehk sõnumisaatmise funktsionaalsus, mis lubaks rakenduse-siseselt sõnumeid ka vaadata ja neile vastata. Hetkel jäi mulje, et kõik saadetud sõnumid jõuavad adressaadini vaid e-kirja näol. E-kiri huvipakkuva kuulutuse muutumisel/kustumisel on loomulikult kasulik.

Meile pakuks ka huvi, kas ja kuidas on planeeritud realiseerida klientrakenduse ja serveri vaheline kasutaja autentimine ning turvaline andmevahetus.


Prototüübi retsensioon meeskonnalt "Lingviinid"

Rakenduse puhul tõmbab kohe tähelepanu kena ja lihtne kasutajaliides. Registreerimine ja login toimib hästi, registreerimise puhul kontrollitakse ka näiteks telefoninumbri korrektsust, selleks, et kasutaja ei sisestaks ebakorrektset informatsiooni.
Kalendris võiks kuvada tumedamana või värvilisena neid päevi, kus toimuvad mingid sõidud. Samuti võiks saada rakendust ekraanil nihutada, praegu on ta lukustatud ekraani keskele, aga kui soovida samal ajal mingit muud rakendust kõrval kasutada, siis ta varjab ju ekraani keskkoha ära, jättes teiste rakenduste jaoks vähe ruumi. Samuti kui soovida lisada kuulutust, ütleb ta mulle 'sisesta korrektne ke', mis puhul jääb alguses arusaamatuks, millest jutt, hiljem katsetades küll selgub, et tegemist kellaajaga. Proovisime rühmaga, kas saame ka teavituse, kui sõidule registreerida. Kahjuks sellist teavitust ei tulnud.
Sõite otsides kuvatakse võimalikud sõidud kahes väikses aknas, mis kumbki tänu oma suurusele ei saa näidata täit informatsiooni, aga see-eest kuvab seda topelt. Mõistlik oleks ehk kahe väikse samasisulise akna asemel kuvada ühte ja suuremat. Üldkokkuvõttes on palju must-have funktsionaalsusest realiseeritud ning programmi töös ei teki suuri vigu.
Koodist: objektorienteeritud lähenemist on osatud hästi kasutada ja kood on organiseeritud. Ülesehitus on lihtne ja selge, kood on kergelt loetav ja arusaadav.

Lõpptoote retsensioon meeskonnalt [meeskonnaleht "meeskonna nimi"]