Talk:Terminali sessioonide salvestus ja jagamine

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Põhjalikult tutvustatakse ühte, kuid nimetatakse ka teisi sarnase funktsionaalsusega vahendeid.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5
Sissejuhatus 0,5 0.5 Võib vist kokku panna tutvustusega, ütleks, et mõlemad on olemas.
Tehniliselt korrektne 1 1 Ei teinud paigaldust ise läbi, kuid kuna enamus välja toodud käsukudest on võetud linuxconfig.org artiklist, võiks eeldada, et need on korrektsed.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Muuhulgas on kasutatud ametlikke allikaid, nagu projekti koduleht ning versioonihalduse repositoorium.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Detailselt on toodud välja palju paigaldamiseks ning kasutamiseks vajalikke käske.
Sisu 4 3,5 Sisu on ehk veidi lakooniline, ning piirdub enamasti käskude kommenteerimisega.
Ülesehitus 1 1 Järgib wiki head tava.
Kirjavead ja õigekiri 1 0,9 Parandasin mõned kirjavead, kuid arvestades, et eesti keel ei ole artikli autori emakeel, oleks patt norida.
Kokku 10 9,4

Arvustas: Madis Võrklaev, AK21, 15.11.2017

Tagasiside õppejõult

Kus asub $TMPDIR - sellist muutujat ei leidnud.

Küsimust tekitas ka kolm käsku plussmärgiga kokkukirjutamine - kas seal on mõeldud käskude järjestikust käivitamist? Siis kasutatakse && plussmärgi asemel. See on kirjas https://asciinema.org/docs/usage - seal räägib

Näiteks võiks veel rääkida kuidas saab topeltkiirusega vaadata, vt https://github.com/asciinema/asciinema - sealne tutvustus on väga hea ja muidki nippe.

Võiks rääkida kohalikust salvestamisest ja taasesitamisest - http://blog.asciinema.org/post/one-point-o/ - kas see ei ole mitte võimalus valida ka kohta salvestamiseks kui antakse ette failinimi salvestuse käivitamisel? Sellest juttu veel siin https://github.com/asciinema/asciinema/issues/12 ja kohalikust salvestamisest räägib ka https://asciinema.org/docs/usage ja ka https://github.com/asciinema/asciinema

Lisainfot leiab veel ka muudatuste logist https://github.com/asciinema/asciinema/blob/master/CHANGELOG.md ja ka ajaveebist http://blog.asciinema.org ning https://github.com/asciinema/asciinema