Talk:Top

From ICO wiki

Hindaja: Hendrik

Referaadi kohta on tegemist liiga põhjaliku tööga. Põhjaliku info jaoks võiks jääda manuaal siiski (kellel inglise keelega raskusi siis kindlasti on ka käesolev referaat suureks abiks).

kkool (13.30 18.05.2010): Põhimõtteliselt nõus. Ent paraku on eesti keeles on infot sedavõrd vähe, et mõni mahukam artikkel ei tee paha. Lugeja ei pea kõike lugema :). Võibolla on sellest kellegi abi näituseks top käsiraamatu eestindamisel. Omal nahal tundsin, et tänu sellele pikemale käsitlusele puutusin kokku päris mitme probleemiga(peaasjalikult tõlkeprobleemiga), millega lühikokkuvõtte kirjutamisel kindlasti kokku poleks puutunud.

Üle võiks vaadata selle lause üleliigsete tähtede suhtes

Tegumi protsessoriaeg kokku alates selle algusest. 
Kumulatiivne režiimi (Cumulative mode) aktiiveerimise lisatakse iga protsessoriajale ka kõikide lõpetatud tütarprotsesside kasutatud protsessoriaeg.
Ümbrlülitamine kahe režiimi vahel toimub interaktiivse käsuga "S" 

kkool (11:56, 18. April 2010 (EEST)): teostatud järgmised parandused:

Kumulatiivse režiimi puhul (cumulative mode) lisatakse iga protsessoriajale kõikide lõpetatud 
tütarprotsesside poolt kasutatud protsessoriaeg. Ümberlülitamine kahe režiimi vahel toimub interaktiivse käsuga "S" 

Järgnev võiks olla paremini seostatud eelneva tekstiga. Praeguses kontekstis paksus kirjas väljatooduna jääb mulje justkui pealkirjast.

VIRT = SWAP + RES

Sama jutt ka selle kohta

RES = CODE + DATA

kkool (12.54 18 Aprill): Asjakohane märkus. Viisin sisse täiendused peatükki 2.3, lisasin asjakohase viited Jüri Vaini poolt koostatud raamatule "Operatsioonisüsteem Linux" vastavatele peatükkidele. Lisaks sellele eemaldasin viidatud kohtades rasvase kirja ning paigutasin need loogilisemale kohale.

Näpuvigu

w: S -- Protsessi staatus (process Status9
Sõltuvalt kerneli 'System.map'-ist , see väli (parameeter) näitab kerneli funktsiooni nime või aadressit, kus antud tegum parasjagu pikutab. 
field will show the name or the address of the kernel function in which the task is currently sleeping. Töös olevatel tegumitel on antud veerus kriips "-" 
Selle võtme abil määratakse värskendamise (refresh) välde, esilagne väärtus on määratud, kas spetsiaalses konfiguratsiooni failis või kohaldatakse vaikeseade väärtust (näiteks 3 sekundit). Töötavas programmis saab antud parameetreid muuta interaktiivsete käskude abil "d" või "s". 

kkool (13.25 18 Aprill): Parandused sisse viidud. Tänud!

Soovitusena võiks juures olla näiteid enamlevinud võtmete/käskude kasutusest mida Top'i kasutamisel võiks lisada.

kkool (13.25 18 Aprill): Kommentaariks. Skoop oli pisut teine, pigem võtsin eesmärgiks olla võimalikult põhjalik ja anda ülevaade võimalikult suurest osast top võimalustest. Küll lisasin viimasesse peatükki kasutatud kirjanduse kõrvale mõned "kasulikud viited". Kuna top-i võib kasutada väga erinevatel otstarvetel, siis vääriks need omaette pealkirjaga, omaette artikleid järgmistel semestritel järgmiste usinate tudengite poolt kirjutatuna.

Hlind 00:14, 18 April 2010 (EEST)