Talk:Ubuntu Rescue Remix

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
  • Artikkel annab ülevaate Ubuntu Rescue Remixist ja mida sellega teha saab. Kirjas on kuidas kasutada ning kust seda saab. Näiteid on piisavalt palju. Versiooni number on kohe alguses näha.
  • Sissejuhatus on napisõnaline, kuid kõik tähtis on öeldud.
  • Väga hästi on ära toodud võtmete kasutamised ja nende tulemused.
  • Ülesehitus on hea. Otsimisega probleeme ei tekkinud.
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Annab arusaama kuidas kasutada ja mis asi Ubuntu Rescue Remix on.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,4 Artikli kirjeldus on olemas kuigi võiks natukene pikem olla.
Sissejuhatus 0,5 0,4 Lühike sissejuhatus, aga ütleb täpselt ära millega tegu.
Tehniliselt korrektne 1 1
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Palju kasulikke viiteid on toodud ja kirjeldatud kus mis on.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1
Sisu 4 3,7 Sisu on hea aga natukene lühike. Näited ja pildid on olemas kuidas ning mida teha.
Ülesehitus 1 1 Peatükid on loogilises järjekorras.
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Vead ei hakanud silma.
Kokku 10 9,5


Retsenseeris: Raigo Trei A21