Talk:Ubuntu Troubleshooting

From EIK wiki

Hindas: Marko Popp

Esmase asjana paistis silma töö autori ning sisukorra puudumine. Iseenesest ei ole see väga oluline, kuna töö koosneb vaid kahest peatükist, kuid kiire ülevaate (isegi mittemidagiütleva) annaks see sellegipoolest.

Juhend võiks olla natukene täpsem ning hõlmata endas ka juhendeid inimesele, kes ei ole linuxiga väga kokku puutunud. Vastasel juhul võiks olla märgitud, millisel tasemel peavad olema teadmised linuxist. Probleemi olemust arvesse võttes, eeldan, et probleemiga on kokku puutunud linuxiga mitte kokku puutunud inimene, kelle uuendus lihtsalt ebaõnnestus ning otsib lahendust. Sel juhul peaks kirjas olema juhend, kuidas muuta alglaadimis prioriteeti kasutamaks live-cd'd. Samuti ei oskaks algaja leida fdisk -l väljundist enda linuxi installatsiooni asukohta, mis antud juhul on /dev/sda5. Selle tuvastamine võiks olla kirjeldatud.

Lahendus on kirja pandud küll lihtsalt ja loogiliselt, kuid natukene häiris konfiguratsioonide parandamine ja uuenduste lõpetamise osa. Lõpus on öeldud, et juhul, kui mingeid vigu ei tulnud, siis peaks masin end üles laadima. Mida teha aga juhul, kui tekib veateateid? Muidugi võimalusi nende tekkimiseks on palju, kuid enimlevinud võiks kas või artikli pikendamise pärast lisada.

Hindamise käigus üritasin hinnata artiklit ennast ning ei proovinud testida, kas juhend ka reaalselt toimib. Algaja jaoks (kellele ma eeldan, et juhend suunatud on) võib tunduda õpetus õlekõrreks samalaadse probleemi tekkimisel ning hädast kiiresti välja aidata. Enda kogemuste põhjal võib öelda, et otsides analoogsele probleemile lahendust, võtaksin antud juhendi ka kasutusele, kuid suure tõenäosusega loobuksin selle kasutamisest arusaamatute probleemide tekkimisel, mis võivad aga ei pruugi tekkida antud juhendi järgimisel.

Kuna tavakasutaja otsib Internetiavarustest just analoogseid juhendeid, siis hindaks käesolevat hindega 16, kuna kiire lahenduse probleemile pakub see tõesti.