Talk:Ulgurmutid

From EIK wiki

Retsensioon 1

Ülesanne on vist põhimõtteliselt lahendatud, kuigi idee jäi mulle natuke arusaamatuks. Näiteks jääb praegu arusaamatuks hash tagi vajalikkus. Ma ei väide, et sel pole mõtet, aga ma kohe ei taba ära selle eesmärki. Sellepärast oleks tore olnud, kui xsd's oleks kasutatud näiteks annotation elementi koodi selgitamiseks ja/või dokumenteerimiseks. Täpselt ei saa aru miks kasutatakse unsignedByte'i numbrilistel väärtustel. Selle maksimaalne väärtus on 255. Kas tõesti arvatakse, et ühel lehel ei või tulla rohkem kui 255 vaatamist(pageviews)? Ka ID väärtus on unsignedByte, see tähendab, et rohkem kui 255 unikaalset väärtust ei saa olla. Tundub vähevõitu. Samuti kasutaks mina ID asemel Id, aga see on lihtsalt minu eelistus. ID on vist isegi õigem kasutada, aga kui selle peale koodis meetodeid tegema hakata, siis oleks Id lihtsalt loetavam ja kenam minu meelest. XML valideerus vastu XSD'd, sellega on hästi. XSLT'd on äärmiselt lihtsad, oleks võinud natuke rohkem vaeva näha nende kallal. Samamoodi on ka xsd väga lihtne. Aga ülesanne on ilmselt täidetud. Üldiselt on minumeelest javascripti saatmine üle veebiteenuse natuke kahtlane ettevõtmine. Kood võib pikaks venida ja koodil võib olla sõltuvusi. Ma ei tea kuidas need on lahendatud või kuidas lahendatakse, tundub, et praegune xml seda ei võimalda. unsignedByte asemel kasutaks mina positiveInteger näiteks. Vt siit: http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_numeric.asp

/Eelnev on minu tagasihoidlik arvamus asjast. Tiim SaanEndagaHästiLäbi /

Teenuse ning klientrakenduse retsensioon

Retsensioon meeskonna Ulgurmutid teenuse kohta.

Antud teenuse kaudu on võimalik andmebaasist pärida ning muuta või hallata erinevaid skripte. Tegu on WEB API baasil moodustatud teenusega, mis on jaotatud kolmeks kihiks. Mudelid, Data access layer(DAL) ning teenus. Projekti idee tundub valdkonnaga tegelevatele inimestele väga kasulik.

Mudelid.

Mudelid on igati korralikult koostatud. Kasutatud on erinevaid annotatsioone. Vajalikud väljad, pikkused jne. Samuti on ära märgitud mudelite vahelised seosed ja on kasutatud ka lazy loadingut, mis vähendab andmebaasi koormust. Mudeleid ja nende vahelisi seoseid on lihtne jälgida kuna olemeid on vähe ja nad tihti ei paista keerulised, seosed on seetõttu ka peaaegu olematud.

Data access layer (DAL).

Antud teenuses on kasutatud ka andmete ligipääsu kihti (DAL data access layer). Andmete ligipääsukihis on kasutatud repositooriume, mis on kindlasti suureks plussiks. On kasutatud universsalset repositooriumit teiste repode loomiseks. Repode juures on kasutatud ka dependency injectionit. Kahjuks pole kasutatud Unit of Worki kasutatud projekti loomisel. Kuigi see polnud nõue oleks siiski tore seda näha. Data access layer on igati mõistlik ning arusaadav.

WEB API Teenus.

Teenusena on võetud kasutusele MVC 4 WEB API tehnoloogia. Tegemist on REST tüüpi teenusega. API turvalisus on tagatud sellega, et igasse meetodisse on sisse kirjutatud kasutaja nime ja parooli pärimmine, peale loomulikult kaasutja loomist puudutavate meetodite. Vajalik osa olemitega töötamiseks oli kirjeldatud teenuses kontrollerite näol. Selgelt on näha, et inimesed on olnud kursusis käes oleva teemaga, ning ilmselgelt on mõni tiimiliige olnud selle projekti idee algataja. Kood oli kenasti kommenteeritud ning arusaadav.

Kokkuvõte.

Tegemist on väga läbimõeldud ning osavalt lahendatud teenusega.

Rakendus

Esmamulje rakendsuset jäi väga hea, sest disain on märkimisväärselt silma paistev ning sarnaneb ASP.NET aine raames esitatud veebirakenduse disainile.

Klientrakendus oli loodud WPF tehnoloogiat kasutades ning täpsemalt MVVM (Model-View-ViewModel) lähenemist. Rakendus võimaldas läbi teenuse hallata enda loodud skripte ning kasutajat. Samuti oli võimalik läbi teenuse endale uut kasutajat luua.

Rakenduse põhimõte sarnanes veebirakendusele, mis oli loodud ASP.NET aine raames. Meeldis väga see, et rakendus kuvas kasutaja andmeid ning pilti. Koheselt oli võimalik märgata rakenduse funktsionaalsust. Nimelt skriptide haldamist ning kasutaja haldamist. Tekkis väikeseid raskusi rakenduse täis funktsionaalsuse tööle saamisel. Tekkis probleeme kasutaja sisse logimisel ning loomisel.