Talk:Upgrade Advisior

From EIK wiki

Upgrade Advisori olemus ja vajalikkus on hästi ja arusaadavalt lahti seletatud. Märkimata on aga jäänud, mida teeb nupp Save Report, mille kohta oleks võinud ka kirjutada paar sõna, et see salvestab mht failina kogu raporti jne. Samuti puudus jutt selle kohta, et soovitatav on enne Upgrade Advisori kasutamise alustamist ühendada ja lülitada sisse kõik printerid, skännerid, välised kõvakettad ja USB seadmed, mida tavaliselt selle arvutiga kasutatakse. Siis tekib parem ülevaade kas need seadmed ka toetavad uuemat Windowsi ja kas on neil vaja teha mingeid update jne. Mõned kirjavead olid ka kuid üldiselt oli töö siiski hästi tehtud,märgitud oli ka kasutatud kirjandus, mis oli hea. Lisatud olid pildid, mis tegid asja veelgi mõistetavamaks ja arusaadavamaks ning iga arvutikasutaja peaks olema sellise juhendi järgi võimeline sooritama Upgrade Advisorit.

Karet Rikko A21 18.10.10

Vadim Vinogradin A21

Valisin retsentsiooni kirjutamiseks Tarmo Trummi artikli, sest olen huvitatud selle töö teemast, milleks sai Upgrade Advisor. Uuest operatsioonsüsteemist Windows 7 me kõik oleme kuulnud palju head. Võttes arvesse seda fakti, võib väita antud artikli teema tähtsusest tänapäeval. Arvuti kasutajad tahavad proovida Windows 7, aga siin võivad tekkida probleemid tarvara- või riistvaraga. Selliste probleemide lahendamiseks või ka isegi vältimiseks Microsoft on loonud Windows 7 Upgrade Advisori. Kui Te kahtlete, kas sinu arvutile saab installerida Windows 7, siis Teile suureks abiliseks on just Windows 7 Upgrade Advisor. See programm teeb Teie arvuti operatsioonsüsteemi ja ristvara põhjliku analüüsi (enne selle programmi käivitamist on kasulik lülitada sisse kõik kasutuses olevat ristvara- printer, skaaner jne.). Ise proovisin seda programmi oma arvutil, kuhu on installeritud Windows XP ning leian, et Windows 7 Upgrade Advisori poolt tehtud analüüs on väga kasulik. Töö struktuur on hästi läbi mõeldud ning üles ehitatud: iga peatüük on põhjendatud ja loogiliselt koostatud. Keskne küsimus, millele autor pöörab erilist tähelepanu – kust saab Upgrade Advisori programmi alla laadida, kuidas see installerida ja milleks see on. Töö nõrgaks kohaks võib pidada, et Tarmo midagi ei kirjutanud Microsofti teavetest. Programm Windows 7 Upgrade Advisor kogub teavet võimalikest täiendustest, nagu näiteks info arvutiga ühendatud seadmetest. Analüüsis programm kajastab teatud riistvaraga olevaid probleeme, mis äärmiselt kasulik info kasutaja jaoks. Kuid kokkuvõtteks võib öelda, et Tarmo töö on tugev, kasulik ja huvitav. Ta sai hästi teema avada ja lugejale esitata.